Misvisende av Israels ambassadør


Dette er en kommentar til ambassadør Alan Roths innlegg «Vi må tenke nytt for å skape fred i Midtøsten, som stod på trykk i Dagen 22. desember 2020. Avisen Dagen har ikke ønsket å trykke kommentaren.

Tekst: Eddie Whyte

Nylig hadde avisen Dagen et nokså misvisende innlegg fra den israelske ambassadør Alon Roth der han inviterer leserne «til å bli med oss fremover på stien for fred», samtidig som han anklager tilhengere av den internasjonale menneskrettighetskampanje Boycott Divestment Sanctions (BDS) for å «demonisere» fred.

De aller fleste av oss forstår vel at det er umulig å finne frem til dialogbaserte løsninger når den sterkeste parten i konflikten aktivt fører en aggressiv koloniserings- og okkupasjonspolitikk. Det er nemlig Israels grove brudd på folkeretten og manglende vilje til å inngå en meningsfull dialog med palestinerne, som fører til at stadig flere støtter BDS, noe ambassadør Roth tydeligvis misliker.

BDS har bred støtte også i Norge, og Norges største arbeidstakerorganisasjon LO jobber for en full internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel, nettopp fordi fagbevegelsen har mistet troen på Israels evne til dialog. 

Men det mest iøynefallende med Roths kronikk er at mens han skryter av Israel som et demokrati, nevner ikke ambassadøren Israels okkupasjon av palestinsk jord med et eneste ord. FN og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner har gjentatte ganger dokumentert den israelske hærens overgrep mot palestinere på de okkuperte områdene.

De siste årene har Roths regjering innført enda en form for etnisk rensing – tvangsflytting av titusenvis av palestinere ut av byen Jerusalem og fra landsbyer på Vestbredden der de har bodd i mange generasjoner og lenge før staten Israel ble stiftet. Nylig lovet Netanyahu å annektere store deler av den okkuperte Vestbredden, noe som helt klart er i strid med folkeretten og derfor ulovlig.

Menneskerettighetsbrudd begått av den israelske staten er dessverre ikke noe nytt. En lang rekke FN-vedtak som fordømmer Israels koloniseringspolitikk, blir ignorert av Roths regjeringen uten at det får noen reelle konsekvenser.  Mens ambassadør Roth vil ha oss til å tro at det israelske demokratiet står sterkt, er det det motsatte som er tilfellet.

Nasjonalstatsloven som ble vedtatt at Knesset i 2018, gjør ikke-jøder til annenrangs borgere i landet og har skapt en bølge av internasjonal kritikk fra blant annet europeiske ledere, israelske opposisjonspolitikere og liberale jødiske grupper i USA og Storbritannia. De sterkeste kritikerne mener at den nye lovgivningen er nok en bekreftelse på Israels status som «apartheidstat», og at loven er rasistisk. Israels systematiske undertrykking av palestinerne må opphøre. Israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet. Og akkurat derfor satser en bred koalisjon bestående av solidaritetsgrupper, politiske partier, fagbevegelsen, kirkegrupper og menneskerettighetsorganisasjoner på å videreutvikle samarbeidet med BDS og støtte kampanjen for en internasjonal boikott av en stat som verken respekterer palestinernes rettigheter eller lytter til verdensopinionen.

I 2021 er det viktigere enn noen gang å opprettholde presset på israelske myndigheter for å avskaffe apartheidsystemet og avslutte okkupasjonen.

.

Publisert: 8. januar 2021