Mot Israels apartheid


Heming Olaussen, leder av Palestinakomiteen i Vestfold

«Apartheid» var betegnelsen på den rasediskrimerende politikken de hvite makthaverne i Sør-Afrika første overfor den svarte befolkningen. Apartheid er et ord på afrikaan, og betyr atskillelse – eller segregasjon. Politikken ble oppfattet som diskriminerende og umenneskelig av hele verdenssamfunnet, og førte til en verdensomspennende boikott, noe som i neste omgang førte til regimets fall, og til at Nelson Mandela ble satt fri fra fengselet og valgt til Sør-Afrikas første svarte president. Nå har Amnesty International for første gang erklært Israel for å føre apartheid-politikk overfor palestinerne. (Rapport feb. 2022 – «Israel’s Apartheid Against Palestinians»).

Det besvares nærmest rutinemessig med anklager fra israelsk side om at Amnesty bedriver «antisemittisme». Dermed unnlater de å gå inn på de konkrete, og omfattende anklagene og bevisene Amnesty har lagt fram om Israels overgrep og diskriminering av palestinske innbyggere i Israel. Og Amnesty er ikke aleine – både menneskerettighetsorganisasjonen B’Tselem og Human Rights Watch har framført de samme anklagene i 2021. Israel bruker apartheidpolitikk, slik begrepet er definert i Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstolen, ICC, for å undertrykke og diskriminere palestinske innbyggere i Israel og i Palestina. 

Hva svarer den norske regjeringa? Statssekretær Henrik Thune (AP) sier de ser svært alvorlig på de mange bruddene på menneskerettigheter og internasjonal humanitærrett mot palestinerne, men mener «det må bli rettsvesenets ansvar å følge opp de konkrete anklagene om overgrep». Dette skuffer Amnestys generalsekretær John Peder Egenæs, som sier han hadde forventet «et mer aktivt forhold til vår rapport».  Amnesty mener regjeringa bør foreta sine egne folkerettslige vurderinger, og jobbe for at Sikkerhetsrådet og ICC gjør det samme. Norge har som kjent formannskapet i FN for tida. 

Amnestys rapport foreslår en rekke tiltak for å presse Israel til å endre politikken overfor palestinerne. Blant annet forelår Amnesty at det iverksettes målretta sanksjoner, en vid våpenembargo mot Israel, samt å vurdere å rettsforfølge folkerettsbrudd. Dette kan bety å overføre hele saken til Den Internasjonale straffedomstolen, eller opprette et internasjonalt tribunal. Human Right Watch har forslått en egen FN-utsending, med mandat til å mobilisere internasjonal handling for å slå ned på Israels forfølgelse og apartheid.

Palestinakomiteen anmoder regjeringa å gå inn i anbefalingene fra Amnesty og HRW og fra FNs spesialrapportør på menneskerettighetene i Palestina, som alle peker på konkrete tiltak som svar på Israels brudd på folkeretten. Så er spørsmålet om en norsk, AP-ledet regjering tør å utfordre Israel (og USA) på denne måten?

Vi i Palestinakomiteen i Vestfold vil fortsette å belyse disse spørsmålene, og søke å mobilisere vestfoldinger til støtte for medmenneskelighet og solidaritet, mot Israels undertrykking, forfølgelse og apartheidpolitikk overfor palestinerne.

av Heming Olaussen, leder Palestinakomiteen i Vestfold. Først publisert i Tønsbergs Blad 24. februar 2022

Publisert: 24. februar 2022