Nå er det stortingsvalg!

Vi har tatt pulsen på partiene når det gjelder Palestina-saken.

Tekst: Redaksjonen og Kristine Martinsen, Fellesutvalget for Palestina

Åtte år med Solberg-regjering har satt preg på norsk Palestina- og Israel-politikk. I Granavolden-plattformen er det et mål å øke samarbeid og handel med Israel, noe FrP og KrF har ivret sterkt for. Det har vært en kontinuerlig økning i handelen mellom Israel og Norge. Fra 2018 til 2019 økte importen med 12,5 prosent til 990 millioner kroner. Norsk eksport til Israel økte med 67 prosent i samme periode.      

Da Palestinakomiteen og Fellesutvalget for Palestina kontaktet partiene med spørsmål i forbindelse med det forestående stortingsvalget, var Høyre det eneste partiet som unnlot å svare på de seks spørsmålene som ble stilt.

Isteden sendte de oss en overordnet tekst, der de fastslår at «Norge har hatt et langvarig og konstruktivt engasjement i denne konflikten. Høyres mål er å opprettholde gode relasjoner til partene med mål om å bidra til en fremforhandlet og permanent fredsavtale og tostatsløsning.»

For Palestinakomiteen er det vanskelig å se at økt samarbeid med Israel bidrar til en fredsavtale når kolonisering og okkupasjon får fortsette uhindret.

Klikk på bildet for å laste ned brosjyren

FNs spesialrapportør for Palestina, Michael Lynk, oppfordrer både stater og selskaper til å holde Israel ansvarlig for brudd på internasjonal lov, blant annet ved ikke å handle varer og tjenester med selskaper som tjener på og bidrar til okkupasjonen. I et brev til utenriksminister Søreide 19.juni, viser Lynk til Albert Einsteins definisjon av galskap: Å repetere den samme handlingen og tro at man vil få et annet resultat enn før. Vi kan ikke forvente endringer i Israels handlinger som bryter med internasjonal lov så lenge disse bruddene ikke får faktiske konsekvenser for Israel.

Siden Oslo-avtalen ble signert, har Norge ledet giverlandsgruppen (AHLC) som samler representanter for de palestinske myndighetene på Vestbredden og den israelske regjeringen, samt topper i amerikansk og europeisk UD. Her diskuteres primært økonomisk bistand og koordinering. Verdensbanken, IMF, leverer rapporter om tilstanden i Palestina til møtene. Der kan du lese at okkupasjonen, som betyr stengte veier og timer med venting, ødeleggelser av hjem og avlinger, stadige utvidelser av de ulovlige bosettingene med mer, hindrer utviklingen av en selvstendig palestinsk økonomi. Norske regjeringer, styrt av både Høyre og Arbeiderpartiet, har prioritert bistand til Palestina og «økonomisk utvikling», fremfor å stille krav til okkupanten og forsøke å endre maktstrukturene på bakken. Slik blir det norske engasjementet ikke et bidrag til selvstendighet og frihet for palestinerne, men snarere til å opprettholde status quo.

Hva kan gjøres?

Grove brudd på internasjonal lov er dokumentert i tiår av palestinske, israelske og internasjonale rettighetsorganisasjoner. Human Rights Watch mener Israel er skyldig i apartheid og forfølgelse. De fleste partiene, med unntak av Frp, mener at bosettingene er ulovlige og et hinder for fred. Flertallet mener også at norske selskaper og staten bør følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Samtidig sier både Venstre og Senterpartiet at det er ensidig å innføre sanksjoner mot Israel. Arbeiderpartiet sier de vil bruke «sterke og målrettede virkemidler», men ønsker en merkeordning for israelske varer fra de okkuperte områdene fremfor et forbud. Dette er stikk i strid med anbefalingene fra FNs spesialrapportør.

Et tydelig signal om at vi ikke anerkjenner Israels okkupasjon av Vestbredden og Gaza vil være å stoppe all handel av varer og tjenester fra okkuperte områder. Rødt og SV er  klare på at sanksjoner mot Israels folkerettsbrudd er en naturlig konsekvens av vår forpliktelse til internasjonal lov og folkeretten. LO-kongressen vedtok i 2017 at de støtter den palestinske grasrotens ikke-voldelige motstand som ber om boikott, sanksjoner og deinvesteringer av Israel. Dette er et virkemiddel på den lange veien mot en rettferdig løsning.

Norske folkevalgte har et ansvar, og det finnes rom for påvirkning. De må være tydelige på at internasjonal lov og folkeretten også gjelder for palestinerne. Snakk med partiet du vil stemme på til høsten. Vi håper vår oversikt over partienes standpunkt om sanksjoner, bosettinger og anerkjennelse av Palestina som stat kan være nyttig. Godt valg!

Publisert: 29. august 2021