Norge hjelper Israel med å stjele palestinsk olje

Denne saken er først publisert på nettstedet Radikal Portal 24.mai 2016. 

Tekst: Jonas S. Iversen, styremedlem i Palestinakomiteen i Norge og Akulbi (samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel).

Jonas S. Iversen

Jonas S. Iversen

I midten av april talte olje- og energiminister Tord Lien på en konferanse arrangert av den pro-israelske organisasjonen Med Israel for fred (MIFF).

Lien gikk inn for å utvide samarbeidet mellom Norge og Israel om petroleumsteknologi, der norsk kunnskap og penger burde eksporteres til den israelske industrien.
Han argumenterte langs flere linjer. For det første mente han Norge har et ansvar for at demokratier som Israel er ledende på petroleumsteknologi. Begrunnelsen var at demokratier, i motsetning til land som Russland og Saudi-Arabia, vil bruke slik kompetanse til å utvikle bærekraftige løsninger i kampen mot klimaendringene. Videre hevdet olje- og energiministeren at israelsk oljemakt vil føre til mer fred mellom Israel og dets naboland, der han brukte Norges relasjon til sine handelspartnere som et eksempel på at olje fører til fred.

Norge hjelper Israel med å stjele palestinernes oljeressurser

Det er flere problemer med Tord Liens entusiasme for økt norsk-israelsk oljesamarbeid. Et av dem er at okkupasjonsmakten Israel, som viser stor forakt for folkeretten, kontrollerer olje- og gassfelt i palestinsk farvann. Norsk støtte til israelsk petroleumsindustri er i praksis å hjelpe Israel med å stjele palestinernes naturressurser. Norske selskaper er i økende grad involvert i israelsk oljeindustri. Det samme er norske universiteter.

Det er sterke pro-israelske krefter i Norge som promoterer det olje- og energidepartementet ser ut til å støtte, nemlig økt norsk-israelsk oljesamarbeid. Disse aktørene har fått Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Agder (UiA) med på dette. Rektoren ved UiS, Marit Boyesen, ser sågar ut til å innta den ansvarsløse holdningen at så lenge den norske staten ikke boikotter Israel, trenger ikke UiS ta ansvar for konsekvensene av å samarbeide med israelske universiteter, selv ikke når det er direkte knyttet til en industri som UD advarer norske selskaper å involvere seg i.

Børge Brende har advart mot norsk-israelsk oljesamarbeid

Et annet interessant trekk ved Tord Liens oppfordring til norsk-israelsk petroleumssamarbeid, er at den er stikk i strid med den norske utenriksministerens uttalte holdning på dette feltet. På et direkte spørsmål om UDs posisjon når det gjaldt olje- og gassfeltene utenfor Israel, svarte Børge Brende at «norske selskaper bør utvise tilbakeholdenhet» på grunn av omstridte grenser i havområdene utenfor Israel, Palestina og Libanon.

Spørsmålet til utenriksministeren ble stilt av KrF-politiker Hans Fredrik Grøvan. Grøvan er blant de som aktivt har engasjert seg for å få til et slikt samarbeid mellom Norge og Israel, blant annet sammen med MIFF og Norsk-Israelsk Handelskammer (NIHK). NIHK sin avdeling i Kristiansand ledes av israeleren og UiA-forskeren Rotem Shneor, noe som er med å forklare hvordan Universitetet i Agder har blitt involvert i dette skitne samarbeidet.

Norge nekter palestinerne den oljekompetansen vi tilbyr Israel

I tillegg til at UD advarer norske selskaper mot å involvere seg i israelsk petroleumsindustri, har UD samtidig nektet NORAD å hjelpe palestinerne med tilsvarende teknologiutvikling. Selv på tross av NORADs anbefalinger, sa daværende utenriksminister Espen Barth Eide nei da palestinerne ba om norsk olje-ekspertise. Det israelske operatørselskapet hevdet på sin side at den palestinske oljen var «en gave fra Gud til jødene».

Nei til norsk-israelsk oljesamarbeid!

Regjeringen hevder å føre en balansert Midtøsten-politikk. Sannheten er at den er meget ubalansert. Norges oljekompetanse kommer ensidig okkupasjonsmakten Israel til gode. Den norske støtten til Israels petroleumsindustri blir legitimert med ordene «bærekraftig utvikling», «demokrati», «dialog» og «akademisk frihet». Vakre ord som ikke endrer faktum: dette er først og fremst et samarbeid som styrker okkupanten og forlenger okkupasjonen.

Norsk Israel-Palestina-politikk er blitt en arena for norske sionister og profitører i og utenfor regjeringen. Står regjeringen fortsatt fast på utenriksministerens redegjørelse i Stortinget, eller har Frp overtatt styringen? Regjeringen må si klart og tydelig ifra om at norsk-israelsk oljesamarbeid er uakseptabelt, i samsvar med tidligere norsk praksis og UDs offisielle posisjon. Det samme bør norske akademikere og andre gjøre, for eksempel ved å skrive under på vårt opprop som krever at UiA og UiS bryter sitt forskningssamarbeid om petroleumsteknologi med de israelske universitetene.

Publisert: 26. mai 2016