NTNU med en hjelpende hånd til folkerettsbrudd?

Tekst: Thomas Lie-Gjeseth, Mads Nordtvedt, Bassam Hussein, Palestinakomiteen i Trøndelag.

Saken er først publisert i Under Dusken 16.08.2016

I juni neste år markeres et tragisk jubileum. Da fyller den israelske okkupasjonen av Vestbredden og Øst-Jerusalem 50 år. En okkupasjon som administreres i strid med folkeretten, gjennom utbygginger av ulovlige bosettinger, bygging av en ulovlig mur (ifølge den internasjonale domstolen), og stadig trakassering og overgrep mot den palestinske sivilbefolkningen.

Les heftet til Peder Martin Lysestøl og AKULBI: Det israelske gasseventyret

Stadig mer ytterliggående og nasjonalistisk

Den israelske regjeringen blir stadig mer ytterliggående og ultranasjonalistisk. Tidligere statsminister og general Ehud Barak, ga nylig denne karakteristikken av den politiske situasjonen i landet:

Israel er infisert av en gryende fascisme…”Denne regjeringen må veltes før den velter oss alle ned i søla….”Det er ingen seriøs leder tilbake i verden som tror på den israelske regjeringen” (Haaretz 20.05.16).

Midt i denne betente situasjonen, vurderer NTNU å inngå forskningssamarbeid med israelske universiteter. Rektor på NTNU, Gunnar Bovim, skrev i juni et innlegg på bloggen sin til forsvar for avgjørelsen. Han spør her: «Skal vi samarbeide og utvikle kunnskap også med stater som ikke fører en politikk vi støtter?»  

Det er en beundringsverdig verdi å samarbeide med flest mulig akademiske institusjoner for å utvikle kunnskap, men også slike fine verdier må måles opp mot sine etiske implikasjoner. Samarbeid er flott, men ikke for enhver pris. Om samarbeidet bidrar til å legitimere og utvikle folkerettsstridig aktivitet, strider dette med enda viktigere verdier og prinsipper, og bidrar til å svekke NTNU sin integritet.

Særlig det faktum at det akademiske samarbeidet rettes mot petroleumssektoren er veldig problematisk. Dette betyr at NTNU isåfall vil hjelpe Israel med å få utvinne gass og olje i områder som har uavklarte grenser, eller er okkupert av Israel.

Umulig å se bort ifra den politiske situasjonen

Senest i april i år erklærte Israel okkuperte Golanhøyden for å være «for evig israelsk». Dette ble kontant avvist av både FN og USA, og områdene forblir okkupert. Likevel har Israel åpnet for utforskende oljeboring på Golanhøyden, i håp om å kunne utvinne olje i området. Videre kommer de store gassfunnene Israel har gjort i Middelhavet, i områder med uavklarte grenser til naboene. I tillegg har Israel prøveboret på okkuperte Vestbredden.

Slike folkerettsbrudd og kontroverser har gjort at store internasjonale oljeselskaper har unngått å involvere seg i Israel. Nå kan vi derimot risikere at NTNU trår til med en hjelpende hånd, slik at Israel kan utvikle sin egen oljeindustri. Når Bovim snakker om samarbeide for å «utvikle kunnskap» kan ikke dette ses uavhengig av den politiske situasjonen og hva Israel bruker denne kunnskapen til.

Saken fortsetter under bildet.

Palestinske barn som har fått hjemmet sitt revet av Israel.

Palestinske barn på Vestbredden som har fått hjemmet sitt revet av Israel.

Vi vil minne NTNU på De forskningsetiske komiteenes retningslinjer. Her står det blant annet: «Forskningen må ikke være innrettet slik at den kommer i konflikt med demokratisk utvikling eller internasjonale konvensjoner som skal trygge fred.»

Og: «Forskningen må ikke være innrettet slik at den bidrar til å forsterke global urettferdighet.»

Bovim skriver i sin blogg at samarbeid om forskning og utdanning «bygger broer mellom mennesker og har en grunnleggende, demokratisk effekt» uten å forsøke å belyse hvordan oljesamarbeid med en stat som Israel skal ha en demokratisk effekt. Og for hvem? Denne type samarbeid med Israel bidrar til en hvitvasking av en politikk som innebærer daglig fornedring av palestinere og tyveri av naturressurser. En akademisk bistand til Israel har ingen demokratiserende effekt, heller tvert imot.

Bovim og NTNU forsøker videre å gjemme seg bak at dagens norske regjering ikke tar til orde for å unngå samarbeid med Israel, og at NTNU følger myndighetenes linje (som i Iran-saken). Det er regjeringen, med FrP-statsråd Tord Lien i spissen, som har fått i gang dette samarbeidet. Men NTNU er en uavhengig institusjon, og bør prioritere sine egne prinsipper og verdier uten å føle seg presset av FrP sine ideologiske israelvenner.

Bør gjøre en ny vurdering

Til Vårt Land 4. august svarer Bovim på spørsmålene rundt om at dette kan bryte med NTNUs etiske retningslinjer, med at NTNU ikke ser på akademisk samarbeid som en politisk handling, men «som en faglig handling, som også kan være med på å utvikle internasjonal forståelse». At faglig samarbeid i utgangspunktet ikke er en politisk handling kan man jo mene, men det blir irrelevant så lenge følgene er høyst politiske. Det er heller ikke til å komme unna at også faglig samarbeid er gjenstand for de etiske retningslinjene.

Slik det ser ut nå vil NTNU gjennomføre denne turen til Israel i september. Vi håper Bovim og NTNU etter turen vil ta en grundig vurdering. Om NTNU skal beholde sin etiske integritet og unngå å bidra til Israels folkerettsbrudd, må de avvise samarbeid med Israel.

Publisert: 23. august 2016