Ny framgang for Israel-boikott i Norge

Den 30. mars 2012 er den internasjonale aksjonsdagen til den palestinske boikottbevegelsen BDS-bevegelsen (Boycott, Deinvestments and Sanctions). Det er derfor med stor glede at Palestinakomiteen i Norge hilser velkommen at VITA-kjeden i Norge fra og med den 23. mars har valgt å stoppe all import av Ahava-produkter.

Ahava er betegnelsen på ulike hudmidler basert på salt og gjørme fra Dødehavet. De produseres i den ulovlige bosettingen Mitzpe Shalem på Vestbredden. Nettopp at denne bosettingen er i strid med den internasjonale folkeretten vektlegges fra VITA.

Leder av Palestinakomiteen, Odd Iglebæk, foran en VITA-butikk. Foto: Johannes Reindal

Palestinakomiteen i Norge har i mange år arbeidet for boikott av varer fra Israel og i særdeles for varer som har utgangspunkt i Vestbredden som er okkupert av Israel siden seksdagerskrigen i 1967. I seinere tid har komiteen konsentrert seg om forbrukerprodukter som selges i Norge via Coop og Bama. Det har vært avholdt flere møter med sentrale representanter og komiteen har oversendt brev hvor vi har påpekt det uheldige ved at de gjennom sin importpolitikk indirekte gir sin støtte til en okkupantmakt.

Det er tydelig at denne politikken nå bærer frukter i og med at VITA-kjeden er 49 % eid av Norgesgruppen/Bama. VITA har 120 utsalg i Norge.

Det er også andre selskaper som selger Ahava-produkter i Norge. Palestinakomiteen oppfordrer meget sterkt disse selskapene til å følge VITAs eksempel. Vi vil også peke på at Cubus, eid av Varner-kjeden, tidligere har meddelt at heller ikke de vil selge Ahava-produkter.

Boikott av israelske varer og produkter er ikke et mål i seg selv. Snarere er det et ledd i kampen for å få Israel til å avslutte okkupasjonen og koloniseringen av palestinsk land. Den internasjonale boikottbevegelsen BDS er startet etter et initiativ fra mer enn 100 ulike organisasjoner som representerer det palestinske samfunnet.

I Norge arbeider Palestinakomiteen sammen med andre å starte en egen norsk underavdeling av BDS. I oktober 2010 ble AKULBI, samordningskomite for akademisk og kulturell boikott av staten Israel, etablert.

UEFA har bestemt at det europeiske fotballmesterskapet for lag under 21 år, skal avvikles i Israel i 2013. Det er i disse dager også tatt et norsk initiativ til å få flytte dette mesterskapet bort fra okkupantstaten. En viktig begrunnelse er alle hindrer som Israel legger i veien for at palestinsk ungdom ikke skal få utøve idrettsglede, inkludert delta i Norway Cup. Palestinakomiteen oppfordrer all idrettsungdom, publikum og andre interessert også til å slutte seg til denne kampanjen.

Les mer om den palestinske Landdagen (løpeseddel).

 

For ytterlig informasjon kontakt:
Odd Iglebæk
Leder av Palestinakomiteen
Mobil 48 27 78 42

Publisert: 28. mars 2012