Ny online møteplass for palestinavenner

Mandag 1. mars inviterer Palestinakomitteens politisk nestleder
Morten Heszlein-Lossius til en ny online møteplass for folk som er opptatt av Palestina.

Månedens møte med Morten tar seg av den nye kampanjen som er rettet mot det spanske togselskapet Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) som profiterer på israelsk apartheid og brudd på folkeretten og som nå prøver å etablere seg i Norge.

Vi vil også snakke med representanter for kommunestyrer og fylkesting som har gått inn for boikott av israelske varer og tjenester i det siste.

Å profitere på apartheid er ikke greit. Selskaper som støtter opp under brudd på folkeretten må nektes å delta i offentlige anbud. Det er ikke nødvendig å la unnfallenhet styre offentlige anskaffelser og passivt vente dommer som aldri kommer. Norske myndigheter er i sin fulle rett til å fatte egne, etisk forsvarlige avgjørelser. De kan si nei til å tjene på okkupasjonen.


Petter Thorsen leder for Palestinakomiteens faglig utvalg

Du kan være med her – klikk på lenken for å motta en påminnelse i kalenderen din.

Publisert: 23. februar 2021