Ny organisasjonsstruktur i Palestinakomiteen

Styrket ledelse og innføring av sentralstyre noen av de viktigste endringene.

På landsmøtet til Palestinakomiteen i Norge 19.-20.september ble det vedtatt en ny struktur for organisasjonen.

Den nye organisasjonsstrukturen innebærer blant annet at ledelsen styrkes med en politisk nestleder og en organisatorisk nestleder. Nytt er det også at organisasjonen får et sentralstyre som erstatter funksjonen til det gamle arbeidsutvalget. Leder, de to nestlederne og 1 – 2 sentralstyremedlemmer utgjør den daglige ledelsen på oppdrag fra sentralstyret. 

Endringene kommer etter at en arbeidsgruppe nedsatt av landsstyret i 2019 fikk i oppdrag å se på hvordan organisasjonen kunne omstruktureres til det bedre.

LANDSMØTE: Anne Merete Bull, ny organisatorisk nestleder, innledet om organisasjonsstrukturen under landsmøtet på Ingeniørenes Hus i Oslo.
Foto: Birte Bødtker

 – Det var viktig for arbeidsgruppen å gi medlemmene og de ulike organisasjonsledd mulighet til å diskutere forslaget før saken ble behandlet på landsmøtet, sier Anne Merete Bull, nyvalgt organisatorisk nestleder og medlem av arbeidsgruppa.

Forslaget til ny struktur ble derfor sent ut til lokallag, utvalg og landsstyret og arbeidsutvalget i godt tid før landsmøtet. Lokallagene ble oppfordret til å ta saken opp på årsmøtene sine.

Omstruktureringen er den største av sitt slag siden Palestinakomiteen ble stiftet i 1970.

ENGASJERT: Peder Martin Lysestøl tror den nye organiseringen av Palestinakomiteen vil styrke organisasjonen politisk. Foto: Birte Bødtker

Peder Martin Lysestøl, en av grunnleggerne av Palestinakomiteen, deltok på landsmøtet i Oslo som delegat fra Trøndelag. Han ønsker de nye endringene velkommen:

 – Den nye strukturen er klok. Den gir leder større armslag og gjør det enklere å fokusere mer på det politiske, mener Lysestøl.

GEOGRAFISK SPREDNING

Mens leder Line Khateeb og organisatorisk nestleder Anne Merete Bull har tilholdssted i henholdsvis på Nesodden og i Oslo, holder politisk nestleder Morten Heszlein-Lossius til i Bergen.

Det er god geografisk spredning i det nye sentralstyret, som består av styremedlemmer fra hele landet; fra Tromsø i nord til Oslo i sør.

– Jeg ser frem til å jobbe med mange flinke folk fra hele Norge, sier leder Line Khateeb.

Klikk her for oversikt over hvem som sitter i Palestinakomiteens sentralstyre

Her er de viktigste elementene i den nye organisasjonsstrukturen:

Landsmøtet velger leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder. Politisk nestleder vil sammen med leder ha fokus på organisasjonens politiske arbeid, utad og innad. Organisatorisk nestleder vil ha hovedansvaret for å utvikle organisasjonen videre inklusiv samarbeid på tvers mellom lokallagene og mellom lokallagene og utvalgene. Organisatorisk nestleder skal ha ansvar for sekretariatet.

Landsstyret
Landsstyret velges av landsmøtet. Landsstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landsmøtene, og skal lede og samordne Palestinakomiteens arbeid i landsmøteperioden og sørge for at vedtakene gjort på landsmøtet blir gjennomført. Landsstyret består av distriktsrepresentanter (tilsvarende nåværende fylkesrepresentanter) og sentralstyret.

Sentralstyret
Sentralstyret velges av landsmøtet og leder organisasjonen mellom landsstyremøtene. Sentralstyret består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder, økonomiansvarlig, 7 medlemmer og 3 vara representanter valgt i prioritert rekkefølge. 1. vara møter fast uten stemmerett.

Arbeidsutvalget
Sentralstyret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og 1 – 2 sentralstyre medlemmer. Arbeidsutvalget får sine oppgaver delegert fra sentralstyret, leder driften mellom sentralstyremøtene og rapporterer til sentralstyret. Arbeidsutvalget kan delegere oppgaver videre til sekretariatet.

Sekretariatet
Arbeidsutvalget foreslår et sekretariat på 1 ½ stilling: organisasjonssekretær 1/1 stilling og kontormedarbeider ½ stilling. Begge stillinger innehas av ansatte på ordinære ansettelsesvilkår. Organisasjonssekretær er sekretær for arbeidsutvalget, sentralstyret og landsstyret. Sekretariatets ansatte utfører administrative og merkantile oppgaver, organisasjonssekretæren kan delegeres selvstendige oppgaver fra arbeidsutvalget . Sentralstyret ved organisatorisk nestleder ivaretar arbeidsgiverfunksjonen.

Hovedbilde: Line Khateeb, Jørgen Jensehaugen og Peder Martin Lysestøl deltok i 
paneldebatt under landsmøtet søndag. Foto: Birte Bødtker


Publisert: 12. oktober 2020