Ny regjering, ny politikk for Palestina og Israel

Palestinakomiteen ønsker velkommen en mer solidarisk regjering for Norge de neste fire årene. 

Vi forventer at den nye regjeringen vil føre en rettferdig Palestina-politikk som bygger på̊ folkeretten, respekt for menneskerettigheter og relevante FN- resolusjoner, sier leder av Palestinakomiteen, Line Khateeb. 

Vi ønsker oss dette av ny regjering:  

  • Regjeringen vil jobbe for at norske investeringer og handel ikke understøtter okkupasjon og menneskerettighetsbrudd.
  • Regjeringen vil innføre en merkeordning for varer produsert på okkupert område, i tråd med EU-domstolens vedtak fra november 2019.
  • Regjeringen vil ensidig anerkjenne Palestina som stat.

Ingen stater bør tjene på okkupasjon og dette bør gjenspeiles i norsk politikk og Norges relasjon til okkupasjonsmakten Israel. 16. juni i år ba FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i okkuperte Palestina, Michael Lynk, Norge gjøre mer for å holde Israel ansvarlig for brudd på internasjonal lov.

ANSVARLIGE FOR APARTHEID OG FORDRIVELSE

Erna Solbergs regjeringer har ikke ført en balansert Midtøsten-politikk, men har hatt som mål å øke handel og samarbeid med Israel, til tross for at de fører og fortsetter en ekspansiv kolonisering av palestinsk land. Hver måned blir mer enn hundre nye palestinere drevet ut av hjemmene sine. FNs jurister kaller det krigsforbrytelser. En ny regjering må føre en rettferdig Palestina-politikk, basert på folkeretten, som beskytter folket som lever under okkupasjon og ikke belønner apartheid og fordrivelse.

Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen

På Vestbredden og i Øst-Jerusalem fortsetter israelske myndigheter utbyggingen av folkerettsstridige kolonier i strid med FNs resolusjon 2334. I august måned alene ble 118 palestinske hjem eller bygninger revet på Vestbredden og i Jerusalem. Totalt 191 personer ble fordrevet fra hjemmene sine. 116 av dem barn som nå har mistet rommet sitt, sengen sin og naboen sin.  Israels angrep på Gaza i mai førte til minst 243 døde, av dem over 100 kvinner og barn

Den nye regjeringen må føre en tydelig politikk i møte med Israels de facto annektering av det okkuperte Palestina, brudd på menneskerettigheter og internasjonal humanitærrett, fastslår Khateeb. 

Publisert: 1. oktober 2021