Arbeidsutvalget

Kontaktadresser for Arbeidsutvalget
Palestinakomiteen i Norge
Adresse: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo (like ved Tøyen T-banestasjon)
E-post: sekretariat@palestinakomiteen.no

Leder Kathrine Jensen kathrine@palestinakomiteen.no 90743720
Økonomiansvarlig Helga Hvidsten helghvid@outlook.com  95775943
Organisasjonssekretær Line Snekvik sekretariat@palestinakomiteen.no 95969874
Styremedlem Morten Sortodden msortodden@gmail.com 93647736
Styremedlem Synne Dahl (permisjon) synneldahl@gmail.com 95239799
Styremedlem Birte Bødtker Birtebodtker@gmail.com 92866921
Styremedlem Baard Thorkildssen baard@thorkildssen.com 91650010
Styremedlem Karoline Stensdal karolinestensdal@hotmail.com  97681926
Styremedlem Hilde Pape papehilde@gmail.com 97183772