Faglig Utvalg

Leder: Petter Thoresen
E-post: fagligutvalg@palestinakomiteen.no
Tlf: 975 79 177
Kontaktperson for faglige studieturer: Kjersti Nordby
E-post: kjer-n@online.no
Kontonr. 0539 16 76617 (støtte faglig solidaritetsarbeid)

Palestinakomiteens Faglige utvalg
Kolstadgata 1
0652 Oslo

Palestinakomiteens Faglige Utvalg ønsker å bidra til at alle typer solidaritet og støttearbeid vinkles inn mot fagbevegelsen. Norsk LO og fagbevegelse har gjennom mange år bidratt med økonomisk støtte til fagligrelaterte og andre prosjekter. LO`s utveksling av fagforeningsdelegasjoner med palestinsk fagbevegelse har gitt mye lærdom og styrket båndene. Palestinakomiteens Faglige Utvalg vil støtte nåværende og nye initiativ fra LO og fagbevegelsen. Vi vil også utarbeide planer og ta egne initiativ. Og best mulig inrette arbeidet vårt mot grunnplanet. Forhåpentligvis kan vi virke som en utfyllende kraft i forhold til arbeid og i LO-regi.

Faglig_Utvalg_løpeseddel

Internasjonal solidaritet – hva betyr dette