Kunst – og kulturutvalget

Palestinakomiteens kunstnerutvalg ble opprettet av Landsstyret 23. september 2012. Kunst- og kulturutvalget skal blant annet jobbe for et tettere samarbeid mellom norske og palestinske kunstnere. Gruppen skal også jobbe med å engasjere flere kunstnere i Palestina-saken.

Kunst – og kulturutvalget består av:
Marius Kolbenstvedt (mkolbenstvedt@hotmail.com)
Vibeke Harper (vibeke.har@gmail.com)