« Tilbake til Lokallagene

Aust-Agder

Beskrivelse:

Leder i Palestinakomiteen Aust-Agder er Mohammed Ali Chkontana.
E-post: m.chkontana@gmail.com

Øvrige styremedlemmer:

Kasserer: Tor-Olav Bergwitz
Styremedlem: Paul M. Gamlemshaug
Styremedlem: Odd Arne Gabrielsen
Styremedlem: Nader Mousa
Styremedlem og landsstyremedlem: Anne Lie Nordberg
Varamedlem: Aase-Marie Krabbesund
Revisor: Torolf Aanonsen
Tidligere aktiviteter i Aust-Agder

Lokallagene

« Tilbake til Lokallagene

Aust-Agder

Beskrivelse:

Leder i Palestinakomiteen Aust-Agder er Mohammed Ali Chkontana.
E-post: m.chkontana@gmail.com

Øvrige styremedlemmer:

Kasserer: Tor-Olav Bergwitz
Styremedlem: Paul M. Gamlemshaug
Styremedlem: Odd Arne Gabrielsen
Styremedlem: Nader Mousa
Styremedlem og landsstyremedlem: Anne Lie Nordberg
Varamedlem: Aase-Marie Krabbesund
Revisor: Torolf Aanonsen