« Tilbake til Lokallagene

Bergen

Beskrivelse:

Styret i Palestinakomiteen i Bergen:
Mona Khateeb, styreleder
E-post: bergen@palestinakomiteen.no
Tlf: 92899834

Øvrige styremedlemmer:
Åse Vaksinen Sælensminde, nestleder og kasserer
Morten Heszlein
Atle Wedaa
Ida Sæbø Larsen
Jihad Al-Mahdi
Varamedlemmer:
1.vara: Sanaa Othmann Al-Fakhri
2.vara: Helge Hagen

Støtte til studietur

Kriterium for tildeling av stipend er som følgjer:

• Palkom Bergen gjev støtte til ungdom mellom 17 og 27 frå Hordaland og Sogn & Fjordane som vil delta på tur arrangert av Palestinakomiteen.
• Støtte blir vurdert på grunnlag av skriftleg søknad som opplyser litt om kvifor søkar ønskjer å reise til Palestina.
• Dersom søkar og søkjer reisestøtte andre stader, ber vi om at det vert opplyst om dette.
• Størrelse på støtte vil verte vurdert i kvart enkelt tilfelle.

Søknad sendas til bergen@palestinakomiteen.no.Tidligere aktiviteter i Bergen

Lokallagene

« Tilbake til Lokallagene

Bergen

Beskrivelse:

Styret i Palestinakomiteen i Bergen:
Mona Khateeb, styreleder
E-post: bergen@palestinakomiteen.no
Tlf: 92899834

Øvrige styremedlemmer:
Åse Vaksinen Sælensminde, nestleder og kasserer
Morten Heszlein
Atle Wedaa
Ida Sæbø Larsen
Jihad Al-Mahdi
Varamedlemmer:
1.vara: Sanaa Othmann Al-Fakhri
2.vara: Helge Hagen

Støtte til studietur

Kriterium for tildeling av stipend er som følgjer:

• Palkom Bergen gjev støtte til ungdom mellom 17 og 27 frå Hordaland og Sogn & Fjordane som vil delta på tur arrangert av Palestinakomiteen.
• Støtte blir vurdert på grunnlag av skriftleg søknad som opplyser litt om kvifor søkar ønskjer å reise til Palestina.
• Dersom søkar og søkjer reisestøtte andre stader, ber vi om at det vert opplyst om dette.
• Størrelse på støtte vil verte vurdert i kvart enkelt tilfelle.

Søknad sendas til bergen@palestinakomiteen.no.