« Tilbake til Lokallagene

Tromsø

Beskrivelse:

Leder av Palestinakomiteen i Tromsø er Britt Ås.
E-post og mobil: britthelene.aas@gmail.com, tlf. 99794106Tidligere aktiviteter i Tromsø