Vår politikk

Line Khateeb foran Stortinget 17. september 2011

På denne samlesiden kan du lese uttalelser  fra Palestinakomiteen i Norge i siste landsmøteperiode. Se listen i høyre kolonne under «Vår politikk».

Se også Palestinakomiteens arbeidsprogram og prinsipprogram.