Palestinakomiteen oppfordrer til boikott av israelske varer og tjenester

Uttalelse fra det 33. ordinære landsmøtet til Palestinakomiteen i Norge, 19.-20. september 2020

Mer enn noen gang ser vi en utvikling der palestinerne står aleine, med få støttespillere i Midtøsten og i verdenssamfunnet for øvrig. Situasjonen fordrer intensivert kamp mot Israels okkupasjon av Palestina.

Situasjonen til palestinerne er prekær. De opplever systematisk trakassering, militært maktmisbruk, forfordeling av ressurser, sabotasje mot livsgrunnlag og næringsutvikling, og en vedvarende kritisk humanitær situasjon.

Boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS) av israelske varer og tjenester er en viktig motstandsform. BDS-kampanjen henter inspirasjon fra frigjøringskampen i Sør-Afrika, og er ikkevoldelig. Palestinerne har valgt dette som sin viktigste strategi mot okkupasjonsmakten. Palestinerne oppfordrer til solidarisk oppfølging av kampanjen.

Folkevalgte i norske kommuner har en rolle å spille i den palestinske ikkevoldskampen ved å støtte deres krav om boikott, deinvesteringer og sanksjoner mot okkupanten Israel.

Palestinakomiteen i Norge oppfordrer norske kommuner til å støtte BDS og boikotte israelske varer og tjenester!