Opprop fra 21 organisasjoner: G4S bidrar til okkupasjonen av Palestina

Oppropet ble levert til ledelsen ved G4S AS 1. november 2012.
Petition from 21 Organizations: G4S contributes to the Occupation of Palestine

Les mer om den norske og internasjonale kampanjen mot G4S

I oktober 2011 avdekket det danske researchsenteret Danwatch at G4S fortsatt er involvert i den israelske okkupasjonsindustrien gjennom leveranser til det israelske militæret, fengsler og ulovlige bosetninger på Vestbredden[1]. Dette til tross for at selskapet gjentatte ganger har sagt at de vil stoppe disse aktivitetene av etiske hensyn.

I april 2012 besluttet G4S å trekke seg ut av kontraktene med militære kontrollpunkter, et israelsk fengsel og en politistasjon på Vestbredden, så fort kontraktsperioden løper ut. Men G4S sier de vil fortsette å levere sikkerhets- og alarmtjenester til banker og supermarkeder i de ulovlige israelske bosetningene. I tillegg vil G4S fortsette å levere utstyr og tjenester til israelske fengsler. [2] I disse fengslene blir palestinere fra Vestbredden fengslet i strid med Genèvekonvensjonene. I Norsk Folkehjelp og Fagforbundets rapport «Farlige forbindelser» fra 2012, framgår det at palestinske fanger rutinemessig blir utsatt for tortur i disse sentrene.[3] Israelske menneskerettighetsorganisasjoner hevder også at palestinske barn blir holdt fanget der.[4]

Mens situasjonen for palestinerne blir stadig mer desperat som følge av den israelske okkupasjonen, velger G4S å delta i aktiviteter som direkte bidrar til å opprettholde ulovlige bosetninger og militær undertrykkelse. Israels bosettingspolitikk på Vestbredden bryter med Folkeretten, og blir fordømt av det internasjonale samfunn. Til tross for dette bygges det kontinuerlig nye bosetninger, og eksisterende bosetninger utvides. Palestinsk land og verdifulle vannressurser blir konfiskert, og muligheten for fri bevegelse for palestinerne strammes ytterligere inn. Planer om videre utvidelser av israelske bosetninger har ført til omfattende ødeleggelser av palestinske hjem og tvangsmessig forflytning av palestinere. Den israelske bosetningspolitikken krenker palestinernes rett til selvbestemmelse, likeverd, eiendom, anstendige leveforhold og bevegelsesfrihet.

Undertegnede organisasjoner mener at G4S’ leveranser til bosetninger, israelske militære, fengsler og politi er uetisk, da dette bidrar til å opprettholde okkupasjonen av palestinske områder. G4S må umiddelbart trekke seg ut av all virksomhet på okkupert palestinsk land og stanse alle leveranser til israelske fengsler der palestinske fanger sitter fengslet i strid med Genèvekonvensjonene.

Med vennlig hilsen

Amnesty International i Norge KFUK-KFUM Globals Midtøsten-komité
AUF i Oslo LO i Oslo
EL&IT forbundet Norsk Folkehjelp
Fagforbundet Norsk Transportarbeiderforbund
Fagforbundet i Oslo Palestinakomiteen i Norge
Fellesforbundet avd 023 Raufoss Jern og Metall Palestine Network Norway
Fellesforbundet avd 850 Oslo Grafiske Fagforening Rødt
Fellesorganisasjonen Sosiale institusjoners forening
Fellesutvalget for Palestina Sosialistisk Ungdom
Handel og kontor i Norge Sosialistisk Venstreparti
Industri Energi

 

Publisert: 4. november 2012