Oslo-avtalen er død – den palestinske frihetskampen fortsetter

Uttalelse fra Palestinakomiteens landsstyre høsten 2022

Det er snart tretti år siden Oslo-avtalen ble inngått. Avtalen skulle sikre en palestinsk stat og sørge for tilbaketrekning av israelske styrker fra okkuperte Palestina. I de hemmelige forhandlingene posisjonerte Norge seg som en fredsnasjon, men Oslo-avtalen ble kritisert fra palestinsk hold, sabotert av israelske styresmakter og deretter lagt til side. Okkupasjonen av palestinsk jord og det palestinske folket fortsetter, stikk i strid med avtalens intensjon.

Palestinske og israelske menneskerettighetsforkjempere sier at Oslo-avtalen er blitt et verktøy for undertrykking og et fikenblad som Israel bruker til å dekke over virkeligheten. 120 palestinere er drept på Vestbredden så langt i år, og tusener risikerer å bli kastet ut av hjemmene sine. Koloniseringen av palestinsk land fortsetter sammen med fengsling og forfølgelse av de som forsvarer menneskerettighetene. Til tross for den grusomme virkeligheten, hevder fortsatt Norge at forhandlinger om en tostatsløsning er eneste veien å gå.

Nasjonale og internasjonale organisasjoner er krystallklare på at Israel er en apartheid-stat. Nå må «fredsnasjonen Norge» være seg sitt ansvar bevisst. Palestinakomiteen mener at den norske regjeringen må være tydelig og sterk i sin kritikk av apartheid-regimet og holde Israel ansvarlig. Norge må stille krav om at terrorstemplingen av palestinsk sivilsamfunn oppheves, fordømme annektering av palestinsk jord og bosettervold og kreve at blokaden av Gaza heves.

Istedenfor å forsøke å holde liv i en snart 30 år gammel avtale som har spilt falitt, må Norge og det internasjonale samfunnet fokusere på Israels folkerettsbrudd.

Palestinakomiteen forventer at den norske regjeringen forholder seg like prinsippfast mot israelske menneske- og folkerettsbrudd som de gjør mot tilsvarende fra Russland i Ukraina.

Publisert: 2. november 2022