– Oslo kommune må utestenge selskaper som bidrar til okkupasjon

Av Gada Azam, leder av Palestinakomiteen i Oslo
Publisert i Klassekampen 7. mars 2013

Bystyret i Oslo kommune har til behandling Rødt sitt forslag om utestenging av selskaper som opererer på okkupert land. Dette på bakgrunn av at kommunen bruker det omstridte sikkerhetsselskapet G4S til vakthold av Rådhuset og en rekke andre offentlige bygg. G4S sin deltagelse i okkupasjonen av Palestina skaper sterke reaksjoner i en tid der Israel setter spikern i kista for en selvstendig palestinsk stat.

G4S leverer utstyr og tjenester til ulovlige israelske bosettinger, checkpoints, politi og militære på Vestbredden. G4S leverer også utstyr til israelske fengsler, der palestinere fra Vestbredden fengsles i strid med Genèvekonvensjonene. I Norsk Folkehjelp og Fagforbundets rapport ”Farlige Forbindelser” fra 2012 framgår det at palestinske barn fengsles og palestinere rutinemessig blir utsatt for tortur i israelske fengsler der G4S er leverandør. Palestinakomiteen i Oslo krever derfor at Oslo bystyre nå følger opp lovnadene om etisk handel i Oslo kommune og utestenger sikkerhetsleverandøren G4S.

I november 2012 implementerte Oslo kommune FNs Global Compact (UNGP) i sine innkjøpsrutiner i november 2012. Global Compact er FNs initiativ for samarbeid med næringslivet om bærekraftig utvikling. Første og andre prinsipp i UNGP er: «Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.» G4S er involvert i en rekke forhold som bidrar til okkupasjonen av Palestina og spesifikke brudd mot palestineres rettigheter. Selskaper som G4S må derfor ekskluderes dersom Oslos kommunes tilslutning til FNs Global Compact skal ha troverdighet.

Etter stort internasjonalt press uttalte G4S i april 2012 at de skal avslutte deler av den omstridte virksomheten i Israel og Palestina. Men selskapet vil fortsette virksomheten i de ulovlige bosetningene og i israelske fengsler. Senest i januar 2013 avslørte det britiske Corporate Watch at G4S i den senere tid har utvidet virksomheten til flere ulovlige israelske bosetninger i det okkuperte Øst-Jerusalem. Dette styrker ikke tilliten til selskapets respekt for menneskerettighetene.

Flere internasjonale bedrifter, organisasjoner og institusjoner sier i disse dager opp kontraktene de har med G4S fordi de ikke ønsker å støtte opp om selskapets bidrag til menneskerettsbrudd. I desember 2012 varslet Universitetet i Oslo at de sier opp kontrakten med G4S av etiske hensyn, og 21 fagforeninger, partier og organisasjoner har skrevet under på et opprop hvor de krever at G4S umiddelbart trekker seg ut av all virksomhet på okkupert land.

G4S sin virksomhet på okkupert land er dokumentert og godt kjent. Oslo kommune må på lik linje med Universitetet i Oslo si opp avtalen de har med sikkerhetsselskapet. Oslo kommune kan ikke påberope seg en etisk profil så lenge de handler fra selskaper som bidrar til okkupasjon og brudd på menneskerettigheter.

Publisert: 7. mars 2013