Palestinakomiteen i Norge støtter Operasjon Dagsverk

Uttalelse fra Palestinakomiteens landsstyremøte september 2018.

Operasjon Dagsverk er elevenes egen solidaritetsaksjon, av, for og med ungdom.

Palestinakomiteen mener det er viktig å støtte opp om norske skoleelevers rett til samfunnsengasjement. Gjennom Elevorganisasjonen stemmer norske elever hvert år fram et prosjekt som de vil engasjere seg for under Operasjon Dagsverk. I år har et overveldende flertall av elevene valgt at OD 2018 skal gå til KFUK-KFUM Global og tre av deres palestinske partneres arbeid for ungdom i Palestina. Målet med årets Operasjon Dagsverk er å styrke palestinske ungdommers egen innsats for en bedre fremtid gjennom programmer som gir opplæring i blant annet traumebehandling, likestilling, demokratibygging, ikke-vold og konfliktløsing, i tillegg til kunnskap om hvordan dette kan brukes til å skape endring.

Årets Operasjon Dagsverk vil bidra til:
– traumebehandling av ungdom som har sittet i militærfengsler
– utdanning, kampanjer og politisk påvirkningsarbeid som støtter de unge palestinske kvinners kamp for et mer rettferdig og likestilt Palestina
– at palestinsk ungdom vil få opplæring i rettigheter, demokrati og konfliktløsning, i tillegg til kunnskap om hvordan denne informasjonen kan brukes for å skape endring

OD 2018 vi gi ungdommer opplæring i egne rettigheter, hjelp til å bearbeide inntrykk, og støtte til å komme tilbake på skolen og ut i jobb.

Palestinakomiteen mener det er oppsiktsvekkende at dette for enkelte er så kontroversielt at de ønsker å stanse årets OD og oppfordrer skoler og elever til å ikke delta. En tydeligere markering mot fredsarbeid enn boikott av årets OD er det vanskelig å finne maken til, og det er verdt å merke seg at disse stemmene anser en styrking av palestinernes rettighet som et angrep på Israel. De koordinerte angrepene på OD og desinformasjonskampanjene som rettes mot norske skoler og elever avslører en rasistisk holdning til palestinerne, og vi tar sterk avstand fra forsøkene på å ødelegge for årets OD.

I en tid der USA ensidig støtter okkupasjonsmakten og legger til rette for undertrykkelse og etnisk rensing av det palestinske folk, ved å anerkjenne Jerusalem som okkupantens hovedstad og kutte i pengestøtte til UNRWA, er det viktig og riktig å styrke palestinerne i deres kamp for like rettigheter.

Palestinakomiteen støtter helhjertet opp om norske skoleelever som ser at verden er urettferdig og jobber for å gjøre noe med det. ​Vi oppfordrer alle til å gi et dagsverk og til å støtte ungdommene mot hets og hat fra fanatiske voksne. Voksne som eksplisitt ikke ønsker at ungdom med traumer fra vold får en bedre hverdag slik at de kan fullføre skolen, at jenter får samme muligheter i samfunnet som gutter, eller at ungdom får kunnskap om sine rettigheter, og om hvordan de kan kreve dem. Operasjon Dagsverk fortjener støtte, ikke hets. Elever fortjener honnør, ikke boikott.

Palestinakomiteen i Norge gir tre dagsverk, og oppfordrer alle våre medlemmer til å gi et dagsverk til støtte for ungdommers samfunnsengasjement og palestineres rettigheter.

Publisert: 13. oktober 2018