Palestinakomiteen søker organisasjonssekretær (vikariat)

Vår organisasjonssekretær skal ut i permisjon og vi søker hennes vikar i ca.14 måneder, med ønsket oppstart 22.mai.

Har du erfaring med organisasjonsarbeid? Vil du hjelpe til med å sette Palestina på dagsorden?

Organisasjonssekretær samarbeider tett med organisasjonens øverste ledelse og lokallag og er sentral i den daglige driften av Palestinakomiteens sekretariat. Organisasjonssekretær bidrar til videreutvikling av organisasjonen og har god kontakt med Palestinakomiteens medlemmer, samarbeidspartnere og nettverk.

Klikk her for å gå til annonsen på Finn

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med organisasjonsarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Ansvar:

 • I samarbeid med politisk og organisatorisk ledelse ansvarlig for den daglige drift av organisasjonens sekretariat;
 • Prioritering av sekretariatets administrative og merkantile oppgaver i samsvar med styrende vedtak og overordnete planer, samt føringer gitt av politisk og organisatorisk ledelse;
 • Arkivsystem og medlemssystem (Solidus).

Arbeidsoppgaver:

 • Sekretær for landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget. Følge opp vedtak fattet av Palestinakomiteens styrende organer innenfor eget ansvarsområde;
 • Støtte og serve Palestinakomiteens lokallag og utvalg;
 • Følge opp medlemmer og i samarbeid med ledelse og ansvarlige frivillige legge til rette for medlemsverving inklusive kampanjer;
 • Støtte politisk ledelse i utvikling og vedlikehold av samarbeidsnettverk, organisasjoner og media.
 • Bistå økonomiansvarlig med praktisk administrasjon
 • Publisere nettsaker og bidra til innhold og utvikling av nettsidene, nyhetsbrev, samt bistå med informasjonsarbeid.

For spørsmål om stillingen, kontakt leder av Palestinakomiteen Line Khateeb på leder@palestinakomiteen.no/mobil 950 90 938 eller Anne Merete Bull på annemeretebull@hotmail.com/mobil 901 48 042.

Søknad og CV sendes til leder@palestinakomtiteen.no

Søknadsfrist: 27.mars

Om arbeidsgiveren

Palestinakomiteen i Norge er en uavhengig og landsomfattende solidaritetsorganisasjon. Vi arbeider for å spre kunnskap om situasjonen i Palestina og påvirke opinionen ved å ta del i den offentlige debatten.

Publisert: 9. mars 2023