Palestinakomiteen søker redaktør til bokprosjekt

Som redaktør for Palestinakomiteen vil du ha hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre produksjon av en bok som skal ta for seg litt av Palestinakomiteens historie og arbeid i løpet av 50 år og hvordan solidaritetsarbeidet ser ut i dag, både fra et norsk og et palestinsk perspektiv.  

Du vil ha ansvaret for å opprettholde og lede en redaksjon, koordinere ansvarsoppgaver, følge opp bidragsytere, vurdere innhold, samt skape noe nytt og sette dette sammen til en bok som kan lære folk noe nytt om både Palestinakomiteen og palestinernes lange kamp for rettferdighet.

Rollen som redaktør vil i stor grad handle om å bearbeide allerede eksisterende innhold og bidrag fra aktivister, frivillige og kunstnere samt produsere noe nytt innhold i tråd med vedtak fra Palestinakomiteens landsmøte.

Vi ser etter noen som vil jobbe med oss frilans fra oktober 2022 frem til februar/mars 2023.

Som redaktør for Palestinakomiteens bok vil du få mulighet til å jobbe med å spre engasjement og kunnskap om urettferdighet og hvordan vi jobber for å få til endringer.  Du får jobbe med flotte og engasjerende mennesker i samarbeid med vårt sentralstyre og sekretariat.

Vi søker deg meg journalistisk erfaring eller erfaring med bokprosjekter. Det er også en fordel om du har tidligere erfaring fra arbeid med frivillige organisasjoner. Honorar etter avtale.

Interessert? Send en kort søknad til sekretariat@palestinakomiteen.no innen 18. november. Vi gleder oss til å høre fra deg!

For eventuelle spørsmål, kontakt Line Khateeb på leder@palestinakomiteen.no

Publisert: 31. august 2022