«Palestinske arbeidere er underlagt et knallhardt regime»

En ny omfattende rapport ugitt av International Trade Union Confederation (ITUC), som representerer 200 000 000 fagorganiserte i 163 land, fordømmer utnyttelsen av palestinske arbeidere som jobber i Israel og i de ulovlige israelske koloniene på okkupert palestinsk land.

Petter Thoresen, leder for Palestinakomiteens faglig utvalg, ønsker rapporten velkommen.

«Palestinere som er tvunget til å jobbe i Israel eller i de ulovlige koloniene, er underlagt et knallhardt regime med kontroll og en stadig kamp for å sikre seg tillatelse til å jobbe. De israelske arbeidsgiverne har fullstendig kontroll. Trusselen om å annullere tillatelsen presser arbeiderne til å godta dårlige arbeidsforhold med lange arbeidsdager og lav lønn. Dette regimet hindrer dessuten de palestinske arbeiderne i å organisere seg og kreve sine rettigheter.»

Petter Thoresen med Muhammad Bleidi, generalsekrtær i
The Palestine New Federation of Trade Unions (PNFTU)

Høy arbeidsledighet på Vestbredden og Gaza gir palestinere få alternativer til å ta jobber i Israel og koloniene. Mer enn 130 000 mennesker prøver å tjene til livets opphold på denne måten. Viktige anbefalinger i rapporten inkluderer:

  • ITUC fordømmer den ulovlige israelske okkupasjonen og ber det internasjonale samfunnet om å opprettholde innsatsen for å forsvare tostats-løsningen med Øst-Jerusalem som den palestinske hovedstaden
  • Selskap og investorer må avslutte all virksomhet i de ulovlige koloniene
  • FNs menneskerettsråd (UNHRC) må fortsette å utvide FN-databasen med liste over selskap med virksomhet i koloniene
  • Den israelske regjeringen må implementere ILOs generelle prinsipp og operasjonelle retningslinjer for rekruttering og tilsetting av palestinske arbeidere i Israel
  • Israel bør raskt tilbakeføre fradrag for lønnsytelser som er opptjent av palestinske arbeidere
  • Israel må etablere en bevisbasert minstelønn for arbeidere i Palestina, samt utvikle et omfattende sosial/helsesystem på Vestbredden
  • Israel må garantere for helse og sikkerhet på arbeidsplassene til palestinske arbeidere i Israel

Grunnleggende årsaker

Sharan Burrow, ITUCs generalsekretær, er tydelig i sin tale i forbindelse med rapportens lansering: «Israels fortsatte okkupasjon av Palestina og de ulovlige bosetningene er de grunnleggende årsakene til disse arbeiderne som er avhengige av Israel for deres levebrød, og husstandsmedlemmene som er avhengige av dem i sin tur.»

Palestinakomiteens Petter Thoresen ser rapporten som enda en god grunn for fagbevegelsen til å gjenreise vedtaket som ble fattet på forrige LO-kongress.

«Norsk fagbevegelse må sørge for at dette ikke blir nok en rapport som legges i en skuff. Vi ser dette som en gyllen anledning til endelig å gjennomføre LO-kongressens boikott-vedtak.»

Rapporten kan lastes ned her (engelsk) (arabisk)

Publisert: 18. april 2021