Fotballhefte – Mahmoud Sarsak og palestinsk fotball

2013. Klar til trykk.