Det israelske gasseventyret og Norge som den gode fe

Det israelske gasseventyret og Norge som den gode fe

Av Peder M. Lysestøl. Om hvorfor Norge bør si nei til å støtte Israels gassutvinning.