Plakat om lokal boikott

Brukt i Trondheim v. valg 2011