Del 6 Viktige dokumenter og vedtatte retningslinjer

 1. Prinsipprogrammet
 2. Arbeidsprogrammet
 3. Vedtektene
 4. Studieheftet For et fritt Palestina (revidert 2017)
 5. Felles retningslinjer for utvalg i Palestinakomiteen, LS av 15. – 17.3. 13
 6. Retningslinjer for innsamlingen PalestinaSolidaritet, LS av 15. – 17.3.13, revidert LM 2016
 7. Handsaming av eksterne søknader til Palestinakomiteen, LS av 15.-17-3.13, revidert LM 2016
 8. Arbeids- og fullmaktsfordeling-AU/LS/nettverket PalSol, LS av 18. – 20. 10.13
 9. Mandat Solidaritetsutvalget 
 10. Etiske retningslinjer for Palestinakomiteen i Norge, LS av 18. – 20.10.13
 11. Retningslinjer for studieturer i regi av Palestinakomiteen,vedtatt oktober 2018
 12. Mobiliseringsplan (for ekstraordinære situasjoner som krig, konflikt), LS 20. – 22.3.15
 13. Boikottaksjoner i Palestinakomiteen- Erfaringer, LS av 15.- 17.2.13
 14. Retningslinjer for avstemminger i AU-saker per e-post, AU av 4.5.10
 15. Veileder for opprettelse av Facebookside for lokallag, september 2015
 16. Veileder for bruk av nettsida palestinakomiteen.no, september 2015
 17. Veileder for bruk av Palestinakomiteens medlemssystem Solidus
 18. Personvern
  Personvernerklæring
  Instruks for personvern i Palestinakomiteen
  Rutiner for personvern i lokallag og utvalg i Palestinakomiteen
  Taushetserklæring for tillitsvalgte og ansatte i Palestinakomiteen
 19. Maler (se under):