Del 6 Viktige dokumenter og vedtatte retningslinjer

 1. Prinsipprogrammet
 2. Arbeidsprogrammet
 3. Vedtektene
 4. Studieheftet For et fritt Palestina
 5. Felles retningslinjer for utvalg i Palestinakomiteen, LS av 15. – 17.3. 13
 6. Retningslinjer for innsamlingen PalestinaSolidaritet, LS av 15. – 17.3.13
 7. Handsaming av eksterne søknader til Palestinakomiteen, LS av 15. – 17.3.13
 8. Arbeids- og fullmaktsfordeling-AU/LS/nettverket PalSol, LS av 18. – 20. 10.13
 9. Etiske retningslinjer for Palestinakomiteen i Norge, LS av 18. – 20.10.13
 10. Retningslinjer for studieturer i regi av Palestinakomiteen,vedtatt oktober 2018
 11. Mobiliseringsplan (for ekstraordinære situasjoner som krig, konflikt), LS 20. – 22.3.15
 12. Boikottaksjoner i Palestinakomiteen- Erfaringer, LS av 15.- 17.2.13
 13. Retningslinjer for avstemminger i AU-saker per e-post, AU av 4.5.10
 14. Veileder for opprettelse av Facebookside for lokallag, september 2015
 15. Veileder for bruk av nettsida palestinakomiteen.no, september 2015
 16. Veileder for bruk av Palestinakomiteens medlemssystem Solidus
 17. Personvern
  Personvernerklæring
  Instruks for personvern i Palestinakomiteen
  Rutiner for personvern i lokallag og utvalg i Palestinakomiteen
  Taushetserklæring for tillitsvalgte og ansatte i Palestinakomiteen
 18. Maler (se under):