Del 6 Viktige dokumenter og vedtatte retningslinjer

 1. Prinsipprogrammet
 2. Arbeidsprogrammet
 3. Vedtektene
 4. Studieheftet For et fritt Palestina (revidert 2017)
 5. Felles retningslinjer for utvalg i Palestinakomiteen, LS av 15. – 17.3. 13
 6. Retningslinjer for innsamlingen PalestinaSolidaritet, LS av 15. – 17.3.13, revidert LM 2016
 7. Handsaming av eksterne søknader til Palestinakomiteen, LS av 15.-17-3.13, revidert LM 2016
 8. Arbeids- og fullmaktsfordeling-AU/LS/nettverket PalSol, LS av 18. – 20. 10.13
 9. Mandat Solidaritetsutvalget 
 10. Etiske retningslinjer for Palestinakomiteen i Norge, LS av 18. – 20.10.13
 11. Retningslinjer for studieturer i regi av Palestinakomiteen,vedtatt oktober 2018
 12. Mobiliseringsplan (for ekstraordinære situasjoner som krig, konflikt), LS 20. – 22.3.15
 13. Boikottaksjoner i Palestinakomiteen- Erfaringer, LS av 15.- 17.2.13
 14. Retningslinjer for avstemminger i AU-saker per e-post, AU av 4.5.10
 15. Veileder for opprettelse av Facebookside for lokallag, september 2015
 16. Veileder for bruk av nettsida palestinakomiteen.no, september 2015
 17. Personvern
  Personvernerklæring
  Instruks for personvern i Palestinakomiteen
  Rutiner for personvern i lokallag og utvalg i Palestinakomiteen
  Taushetserklæring for tillitsvalgte og ansatte i Palestinakomiteen
 18. Maler (se under):