Del 6 Viktige dokumenter og vedtatte retningslinjer

 1. Prinsipprogrammet
 2. Arbeidsprogrammet
 3. Vedtektene
 4. Studieheftet For et fritt Palestina (revidert 2017)
 5. Felles retningslinjer for utvalg i Palestinakomiteen, LS av 15. – 17.3. 13
 6. Retningslinjer for reisestøtte, vedtatt av LM mars 2022
 7. Retningslinjer for innsamlingen PalestinaSolidaritet, LS av 15. – 17.3.13, revidert desember 21
 8. Handsaming av eksterne søknader til Palestinakomiteen, LS av 15.-17-3.13, revidert LM 2016
 9. Arbeids- og fullmaktsfordeling-AU/LS/nettverket PalSol, LS av 18. – 20. 10.13
 10. Mandat Solidaritetsutvalget 
 11. Etiske retningslinjer for Palestinakomiteen i Norge, LS av 18. – 20.10.13, oppdatert des 21
 12. Retningslinjer for studieturer i regi av Palestinakomiteen, vedtatt oktober 2018, oppdatert desember 2021
 13. Mobiliseringsplan (for ekstraordinære situasjoner som krig, konflikt), LS 20. – 22.3.15
 14. Boikottaksjoner i Palestinakomiteen- Erfaringer, LS av 15.- 17.2.13
 15. Retningslinjer for avstemminger i AU-saker per e-post, AU av 4.5.10
 16. Veileder for opprettelse av Facebookside for lokallag, september 2015
 17. Veileder for bruk av nettsida palestinakomiteen.no, september 2015
 18. Personvern
  Personvernerklæring
  Instruks for personvern i Palestinakomiteen
  Rutiner for personvern i lokallag og utvalg i Palestinakomiteen
  Taushetserklæring for tillitsvalgte og ansatte i Palestinakomiteen
 19. Maler (se under):