Trykkemateriell


Brosjyrer og hefter

Her kan det lastes det hefter og brosjyrer som enten er utgitt av Palestinakomiteen i Norge eller andre. Trykkemateriellet kan bestilles fra e-postadresse: sekretariat@palestinakomiteen.no og er gratis.

Fra denne siden kan også Palestinakomiteens logo lastes ned.