Sett inn kreftene i boikottarbeidet – det kan gjøre en forskjell!

Sa Odd Iglebæk, leder av Palestinakomiteen i Norge, i sin appell på BDS-markeringa til Palestinakomiteen i Oslo 29. mars utenfor Israels ambassade, og fortsatte: -Den 30. mars 2012 er den internasjonale aksjonsdagen til den palestinske boikottbevegelsen BDS (Boycott, Deinvestments and Sanctions). Det er derfor med stor glede at Palestinakomiteen nå kan hilse velkommen at VITA-kjeden i Norge fra og med den 23. mars har valgte å stoppe all import av Ahava-produkter. De har dermed fulgt Cubus og Varner-kjedens eksempel.

Iglebæk understreket at boikott av israelske varer og produkter er ikke et mål i seg selv, men snarere er dette et ledd i kampen for å få Israel til å avslutte okkupasjonen og koloniseringen av palestinsk land. Han pekte på at det mange steder i verden foregår en opptrapping av boikott mot Israel. Ett slikt initiativ er den internasjonale boikottbevegelsen BDS (Boycott, Deinvestments and Sanctions). – I Norge arbeider Palestinakomiteen sammen med andre for å starte en egen norsk underavdeling av BDS. I oktober 2010 ble AKULBI, samordningskomite for akademisk og kulturell boikott av staten Israel dannet. Denne organisasjonen er vel etablert på universitetene i Oslo og i Trondheim. Vi vil også påpeke at UEFA, det internasjonale fotballforbundet, har vedtatt at det europeiske fotballmesterskapet for lag under 21 år i 2013 skal avvikles i Israel. Det er hårreisende og en avgjørelse på linje med at et stort internasjonalt idrettsevenement skulle ha blitt avviklet i Sør-Afrika under apartheidregimet. Iglebæk oppfordret alle om å slutte seg til denne kampanjen.

Appellen kan leses i sin helhet her.

Appellant Emad Al-Rozzi fra Gaza sa mellom annet dette: – By Boycotts we must target all the products and companies (Israeli and Internationals) that profit from the violation of Palestinian rights, as well as Israeli sporting, cultural and academic institutions. Everyone can stand for the rights of the Palestinian people simply by boycotting Israeli goods, by making sure that they don’t buy products made in Israel or by Israeli companies.

Al-Rozzi avsluttet med dikt av Mahmoud Darwish:
I am an Arab
And I work with comrades in a stone quarry.
And my children are eight in number.
For them I back out
a loaf of bread
clothing
a scholl exercise-book
from the rocks
rather than begging for alms
at your door
rather than begging for alms
at your door
rather than making myself small
at your doorsteps.
Does this bother you?

Publisert: 29. mars 2012