STGN fortsetter arbeidet i 2012

Norske deltakere på FF2

Ship to Gaza Norway og Freedom Flotilla koalisjonen fortsetter arbeidet
Av Selini Tavridou, styremedlem av Ship to Gaza Norway (STGN)

Ship to Gaza Norway har nå gått inn i 2012 og er klare for nye prosjekter. Samarbeidet med resten av Freedom Flotilla koalisjonen er fortsatt sterkt, og faste planer for årets aksjoner vil bli utarbeidet i løpet av de kommende månedene. Vi vil allikevel gi dere litt informasjon om det vi her i Norge kommer til å jobbe med framover. Med mange nye ideer er Ship to Gaza Norway for fullt i gang igjen! Vi håper dere vil bidra i arbeidet framover.

Situasjonen på Gaza
Israels blokade av Gaza umyndiggjør 1,5 millioner mennesker som lever på Gaza-stripen. 75 prosent av maten er hjelp utenfra. Mulighetene til produktiv virksomhet er stort sett ødelagt. Blokaden er enda mer effektiv for å stoppe eksport enn den er for å blokkere import. Fabrikkene er rasert, grunnvannet er ødelagt, og den viktige fiskerinæringen har nesten forsvunnet. Senest nå i januar 2012 angrep Israels marine noen av dem som fortsatt prøver å fiske i det svært begrensede området der det skulle ha vært tillatt. Hele 35 % av jordbruksarealet på Gaza er fortsatt utilgjengelig.

Mer enn halvparten av Gazas befolkning er barn og unge. Israels blokade er innrettet på å gjøre framtiden deres håpløs.

Dette skal FREEDOM FLOTILLA 2012 utfordre. Denne gangen skal vi fokusere mer på varer ut av Gaza enn på varer inn til Gaza. Vi skal selvsagt også prøve å komme med båter til Gazas havn, men mye skal skje underveis.

Vi har lært mye av at vi ble stoppet i greske havner i 2011. Planene nå er enklere, men samtidig vanskeligere for Israel å hindre. De fleste av de blokkerte båtene er i ferd med å bli solgt, og pengene settes inn i 2012-prosjektet. En del av FREEDOM FLOTILLA 2012 vil være en båt som skal seile her fra nord til Gaza, via europeiske havner, der det vil bli holdt en rekke arrangementer mot Israels blokade. Lokale og internasjonale størrelser vil være engasjert i å få egne og internasjonale myndigheter til kreve slutt på Israels blokade. I tillegg skal vi prøve å opprette handelsforbindelser mellom Europa og Gaza.

I 2011 godtok greske myndigheter å iverksette Israels blokade i greske havner, men vi klarte allikevel å oppnå mye.

Hva har Ship to Gaza oppnådd hittil?
Freedom Flotilla 2010 førte til at Israel ble presset til å foreta viktige lettelser i blokaden av varer til Gaza. Israel fikk også kraftige internasjonale reaksjoner, spesielt på bakgrunn av at ni mennesker ble drept i det brutale angrepet på det tyrkiske skipet «Mavi Marmara». Dette har ført til sterk forverring av forholdet mellom Tyrkia og Israel.

Freedom Flotilla 2011 førte til at Israel – rett før flåten samlet seg i Athen- kunngjorde at de ville tillate innførsel av bygningsmaterialer til 1200 boliger og 18 skoler til Gaza. Dette skulle vise at Freedom Flotilla var unødvendig, men det viste faktisk det motsatte: At trusselen om at de på nytt kunne bli stilt overfor utfordringen med å stoppe in ikke-voldelig konvoi fra mange land, var viktig for å presse fram innrømmelser.

I løpet av to intense uker i juni-juli 2011 var Israels blokade av Gaza topp nyhetsstoff i internasjonale medier – et søkelys som israelske myndigheter likte meget dårlig.

Freedom Flotilla 2011 inspirerte til flere initiativ og aksjoner for solidaritet med folk på Gaza og press på Israel, med krav om å heve blokaden.

Freedom Flotilla 2011 viste befolkningen på Gaza at folk i mange land tenkte på dem og var villige til å satse mye for å støtte dem.

STGN etterlyser kontaktpersoner som kan bidra til å styrke arbeidet vårt framover, og oppfordrer privatpersoner, organisasjoner og fagbevegelser til å engasjere seg. Henvendelser rettes mot: post@shiptogaza.no. Se også www.shiptogaza.no

 

 

Publisert: 24. februar 2012