Solidaritet med det palestinske folket!

Tekst: Grete Thunold

FNs solidaritetsdag med det palestinske folket markeres den 29. november hvert år. I flere tiår har det palestinske folk blitt berøvet sine rettigheter, inkludert retten til selvbestemmelse og egen stat. Hvor lenge skal den norske regjeringen være «bekymret» for situasjonen til palestinerne uten at politikken deres viser handling? Vi som stod på Torget 1. mai i Larvik da Jonas Gahr Støre holdt tale, hørte at han bl.a sa at «Okkupasjonen av Palestina må opphøre, murer må rives og palestinerne må få sin egen stat».

Det helt motsatte skjer, okkupantene strammer grepet, stadig flere palestinere blir kastet ut av husene sine, grøderik jord konfiskeres, bønder hindres i å dyrke jorda si og høste inn oliven. Volden og trakassering fra ekstreme settlere eskalerer uten at israelske soldater griper inn. Ifølge FNs Midtøsten-utsending Tor Wennesland, ligger 2022 an til å bli det dødeligste året på Vestbredden siden 2005. Hittil i år er 130 palestinere drept, blant dem ca 30 under 18 år, og mange flere såret. 

Koloniseringen av palestinsk land fortsetter sammen med fengsling og forfølgelse av de som forsvarer menneskerettighetene. Flere palestinske menneskerettighets- organisasjoner er terrorstemplet av Israel, og dermed forhindret i sitt arbeid for å avdekke Israels menneske- og folkerettsstridige handlinger overfor palestinerne. Norges svake protester når ikke fram, ord følges ikke av handling.

800 palestinere sitter i fengsel uten lov og dom, uten rett til å vite hvorfor de sitter der og hvor lenge. Denne form for administrativ forvaring benyttes også mot barn helt ned i 12-årsalderen. Barn, som f.eks. er mistenkt for å ha kastet stein mot israelere og soldater, blir hentet ut av hjemmet midt på natta av tungt bevæpnede soldater, får bind for øynene og hendene bundet. Disse barna stilles for militær domstol. Dette er ett eksempel på Israels krenking av palestinske barns menneskerettigheter som er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Israel har forpliktet seg til å etterleve barnekonvensjonen, men gjør det ikke i praksis.

Dette vil fortsette til verdenssamfunnet setter foten ned. Palestinakomiteen oppfordrer Norges regjering til å iverksette sanksjoner mot Israel så lenge de bryter folkeretten og menneskerettighetene. Sanksjoner er lovlige og ikke-voldelige virkemidler som beviselig har en effekt. Hver enkelt av oss kan gi vårt bidrag gjennom å boikotte israelske varer, være med på å rette oppmerksomheten på palestinernes uholdbare situasjon, og vise at vi er mange som står i solidaritet med dem.

Styret i Palestinakomiteen i Vestfold

Publisert: 29. november 2022