Støtt oss økonomisk!

Støtt Palestinakomiteens arbeid!
Palestinakomiteen i Norge er en uavhengig og landsomfattende solidaritetsorganisasjon som arbeider for å spre kunnskap om situasjonen i Palestina og for å påvirke den norske opinionen. Ved å ta del i den offentlige debatten ønsker vi å øke forståelsen og kunnskapen om forholdene i de okkuperte palestinske områdene, og staten Israel. Arbeidet vårt er i all hovedsak basert på medlemskontingent og gaver fra enkeltpersoner og organisasjoner.

Det er flere måter å støtte Palestinakomiteens arbeid på:

1. Gi et bidrag –  stort eller litevipps til #111340 eller betal inn på Palestinakomiteens kontonummer  0530.28.03112. 

2. Palestinakomiteen har i mange år sendt solidaritetsarbeidere til Palestina og til flyktningleirer i Libanon. Innsamlingsaksjonen Palestina Solidaritet går direkte til disse prosjektene, i tillegg til at noen av midlene brukes til prosjekter i Norge som fremmer solidaritet med det palestinske folket. Vi setter stor pris på enkeltbeløp, pengegaver og bevilgninger fra personer og organisasjoner. Kontonummeret til Palestina Solidaritet er 0532 55 41263. Bidrag til Palestina Solidaritet er fradragsberettiget. Du får fradrag for bidrag opp til 40.000 kr i året.

3. Du kan også bli fast bidragsyter til solidaritetsarbeidet vårt ved å ta i bruk avtalegiro. Faste bidragsytere gir forutsigbarhet for solidaritetsarbeidets økonomi.  Som en frivillig organisasjon er det viktig for oss å være effektive og bruke begrensede ressurser best mulig. Avtalegiro sparer oss for mye arbeid.  Automatisk trekk er synlig i din (nett)bank. Du kan stoppe trekket når du vil. Tegn AvtaleStraks her!  HUSK: etter registrering må du skrive ut skjemaet du får opp, signere og sende til  Palestinakomiteen i Norge,  Kolstadgata 1, 0652 Oslo. Dersom du velger å signere med Bank-ID trenger du ikke sende inn noe skjema.

Faste bidragsytere får tilsendt Palestinakomiteens medlemsblad med informasjon om solidaritetsarbeidet.

Last ned Palestinakomiteens Retningslinjer for innsamlingen PalestinaSolidaritet

******************

For overføring av pengegaver fra utlandet til Norge:
IBAN NO44 (pluss kontonummer 11 siffer)
BIC (Swift-adresse) DNBANOKKXXX
Mottakers adresse: Palestinakomiteen i Norge, Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, 0652 Oslo.

TUSEN TAKK FOR DIN STØTTE!