Solidaritetsprosjekt i Rashedieh flyktningleir i Libanon. Bli med på laget!

Palestinakomiteen trenger flere koordinatorer for vårt solidaritetsprosjekt i Rashedieh flyktningleier i Libanon. Arbeidet foregår her i Norge. Vi har delt vervet i to og jobber som team. Bli gjerne med på laget!

Oppgavene er å følge opp samarbeidsprosjektet med den Palestinske Kvinneunionen i flyktningleiren Rashedieh, Libanon. Oppgavene deler vi oss imellom Søkere må være medlem i Palestinakomiteen. Vervet er ubetalt og er mulig å kombinere med full jobb.

Hvem er du?

  • Du er medlem i Palestina komiteen og opptatt av solidaritetsarbeid.
  • Du er sentral i utvelgelsen av solidaritetsarbeidere som reiser til Rashedieh. Vi har fastlagte rutiner, opparbeidet gjennom 20 års erfaring.
  • Du har en høy grad av tilgjengelighet, spesielt i periodene vi har solidaritetsarbeidere i Rashedieh.
  • Du kan reise til Libanon i alle fall en gang årlig.
  • Du blir automatisk medlem av Solidaritetsutvalget, og møter minimum et møte i måneden, samt en del rapportering til andre organer i Palestinakomiteen.

Solidaritetsutvalget intervjuer og innstiller til vervet. Arbeidsutvalget står for den endelige avgjørelsen. Praktiske spørsmål som gjelder vervet stilles til Elisabet Sausjord. Søknad sendes til nasjonal koordinator Morten Sortodden. Søknadsfrist fredag 19. november 2021

Publisert: 1. november 2021