Stem for en mer rettferdig palestinapolitikk!

Det blir ofte sagt at de lange linjene i norsk utenrikspolitikk skal ligge fast, også for Israel og Palestina. Under statsminister Erna Solberg har regjeringen derimot jobbet for økt samarbeid og handel med Israel mens kolonisering og okkupasjon får fortsette uhindret.

De dramatiske endringene på bakken de siste årene, viser tydelig at norsk utenrikspolitikk ikke kan fortsette etter samme linje som før. Forhandlingene om en fremtidig løsning står stille, okkupasjonen av Vestbredden og Gaza fortsetter. Palestinerne – også de bosatt i Israel, har ikke samme rettigheter som Israels befolkning for øvrig.

Stadig flere – inkludert den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B’tselem og amerikanske Human Right Watch – definerer Israels behandling av palestinerne som apartheid. FNs spesialrapportør for Palestina, Michael Lynk, oppfordrer både stater og selskap til å holde Israel ansvarlig for brudd på internasjonal lov, blant annet ved ikke å handle varer og tjenester med selskap som tjener på og bidrar til okkupasjonen.

Hva kan du gjøre?

De fleste partiene, med unntak av Frp, er enige med FN og Folkeretten om at bosettingene er ulovlige og et hinder for fred. De mener også at norske selskap og staten bør følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Et tydelig signal om at Norge ikke anerkjenner Israels okkupasjon av Vestbredden og Gaza, vil være å stanse handel med varer og tjenester fra de okkuperte områdene. Norske folkevalgte har et ansvar og det finnes rom for påvirkning.

Våre folkevalgte må være tydelige på at folkeretten også gjelder for palestinerne. Snakk med partiet du vil gi din stemme. Vi håper vår oversikt over partienes standpunkt om sanksjoner, bosettinger og anerkjennelse av Palestina som stat kan være nyttig. Godt valg!

Klikk på bildet for å laste ned oversikten
Publisert: 18. august 2021