Støres AP, Palestina og lyttepostene

av Eddie Whyte, mangeårig tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen
Først publisert i Dagsavisen 23. november 2022

1. mai i år sto statsminister Jonas Gahr Støre på torvet i Skien og oppfordret folk til å ikke glemme Palestina – «Den har ikke vi rett til å glemme. Okkupasjonen av Palestina må opphøre, murer må rives og palestinerne må få sin egen stat», sa han. Når det gjelder Palestina, er Støre god på retorikk på torvet – praktisk politikk og handling er noe annet.

Norge største arbeidstakerorganisasjon Fagforbundet var i forrige måned samlet til landsmøte og vedtok fortsatt støtte for boikott av apartheidstaten Israel. Blant gjestene var Støres utenriksminister, Anniken Huitfeldt, som var tydelig i sin opposisjon til forbundets politikk, samtidig som hun var arrogant nok til å påstå fra talerstolen at Norge hadde bidratt med mer enn noe annet land til Palestina.

Spoler vi frem noen måneder etter Huitfeldts opptreden på Folkets Hus, har FN nylig vedtatt en resolusjon som ber Den internasjonale domstolen (ICJ) om en rådgivende uttalelse om Israels brudd på det palestinske folkets rett til selvbestemmelse.

Resolusjonen krever at Israel «stanser alle tiltak som krenker menneskerettighetene til det palestinske folket, inkludert drap på sivile, vilkårlig internering og fengsling av sivile, tvangsflytting av sivile og overføring av egen befolkning til det okkuperte palestinske territoriet». 98 land stemte for, Norges representant avsto fra å stemme. Med venner som dette, hvem trenger fiender?

Det er ingen stor hemmelighet at Støre-regjeringa ikke er samstemt med fagbevegelsens Palestina-politikk. Det er heller ingen stor hemmelighet at meningsmålingene viser en historisk lav oppslutning for Arbeiderpartiet. Er det kun tilfeldig? Gro hadde sine lytteposter. Kolberg hadde sin hyllest «fagbevegelse, fagbevegelse, fagbevegelse». Støre og Huitfeldt har tydeligvis glemt begge deler.

Støre må gjenreise respekten for folkeretten slik det ble lovet i Hurdalsplattformen. Vi bør kunne forvente at en AP-styrt regjering setter reell makt bak kravene til Israels vedvarende brudd på de internasjonale kjørereglene og gjør det klart at okkupasjonspolitikken som nå føres, ikke lenger kan aksepteres.

Publisert: 23. november 2022