Støtt kampanjen Apartheidfrie soner!

De fleste har hørt om apartheidstyret i Sør-Afrika, hvor den hvite minoriteten styrte landet med lover som ga hvite sør-afrikanere bedre og flere rettigheter enn svarte. Landet ble delt opp i bantustans, ti områder hvor den svarte befolkningen ble administrert og segregert fra hverandre og fra den hvite befolkningen.

Illustrasjon: Encyclopædia Britannica, Inc

75 prosent av befolkningen ble tildelt 13 prosent av landområdene og fratatt sivile og politisk rettigheter. Det tok mange tiår før apartheid i Sør-Afrika ble avviklet og innbyggerne fikk like rettigheter. Internasjonal boikott av den diskriminerende politikken var med på å velte det rasesegregerte styret.

Vi skulle tro at apartheid var noe som hørte det forrige århundret til, men FN-organer har ved flere anledninger konkludert med at Israels okkupasjonspolitikk frarøver den palestinske befolkningen frihet og grunnleggende menneskerettigheter.

Tidligere i år kunne den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B’Tselem og Human Rights Watch dokumentere i hver sin rapport at israelske myndigheter et skyldige i forfølgelse og apartheid. Systematisk forskjellsbehandling mellom israelske jøder og palestinere, manglende bevegelsesfrihet og inhumane handlinger er et faktum. Hva kan vi gjøre for å si at apartheid ikke burde finne sted i år 2021?

Norske myndigheter og internasjonale organer må handle og brudd på internasjonal lov bør få konsekvenser. Men også vi som forbrukere har makt og vi vet at de fleste norske foretak og organisasjoner ikke ønsker å medvirke til folkerettsbrudd og okkupasjon.

Kampanjen «Apartheidfrie soner»

70 foretak og organisasjoner i Norge har så langt erklært seg som apartheidfrie soner ved å slutte seg til Palestinakomiteens kampanje. De ønsker ikke å medvirke til folkerettsbrudd og ulovlige okkupasjon av Palestina og erklærer sin bedrift eller arbeidsplass som fri for varer eller tjenester fra selskap som tjener på okkupasjon eller bidrar til apartheid.

For knapt et halvt år siden, trakk Oljefondet sine investeringer fra tre israelske selskaper. I sommer ekskluderte pensjonsselskapet KLP 16 selskaper med tilknytning til israelske bosettinger på Vestbredden. KLP mente det var en uakseptabel risiko for at de ekskluderte selskapene bidrar til medvirkning på brudd av menneskerettigheter i krigs- og konfliktsituasjoner på den okkuperte palestinske Vestbredden.

Hva er en apartheidfri sone?

En apartheidfri sone kan f.eks. være en butikk, en institusjon, en organisasjon, en restaurant, ei gate, et nabolag, en bydel, et sted som er fri for varer, tjenester og samarbeid med israelske eller internasjonale selskap og institusjoner som bidrar til okkupasjon. Vi ønsker like rettigheter for israelere og palestinere.

Hvorfor er Israel en apartheid-stat?

I 1973 vedtok FN sin generalforsamling å definere apartheid som inhumane handlinger begått med den hensikten å etablere og opprettholde dominans av en folkegruppe gruppe over hvilken som helst annen folkegruppe gruppe, og systematisk undertrykke dem.

Staten Israel har etablert, opprettholder og utvider et apartheidsystem som undertrykker palestinerne, både innenfor og utenfor Israel. Israelske myndigheters behandling av palestinerne defineres som en forbrytelse mot menneskeheten. Blant annet ved å frarøve vanlige folk fri ferdsel, ved bygging av murer og etablering av kolonier og kontrollposter på palestinere sin jord. Vi ser også kollektiv avstraffelse som blokaden av Gazastripen og fordrivelse fra egne hjem. Vilkårlig fengsling av barn og voksne uten lov og dom er også en del av den diskriminerende praksisen.

Vi oppfordrer flere til å slutte seg til kampanjen og erklære seg som en apartheidfri sone. Folkeretten og menneskerettighetene som grunnlag for samarbeid og etisk handel, smaker langt bedre enn varer og tjenester med spor av okkupasjon og undertrykkelse.

Tekst: BDS-utvalget ved leder Mali Rossland

Publisert: 26. september 2021