Støtt ofrene etter eksplosjonen i Beirut

Palestinakomiteen i Norge vil oppfordre alle til å støtte Norsk Folkehjelps innsamling til støtte for ofrene etter eksplosjonen i Beirut 4. august 2020.

Klikk her for å støtte Norsk Folkehjelps arbeid for ofrene i Libanon

Libanon, det lille landet i Midtøsten med en befolkning omtrent like stor som Norges, kjemper nå mot en enorm økonomisk krise, stor politisk uro, en lammende pandemi og nå konsekvensene av en dødelig eksplosjon.

For en uke siden, 4.august 2020, ble landets hovedstad Beirut rammet av en massiv eksplosjon i havneområdet der 2750 tonn ammoniumnitrat ble lagret. Ødeleggelsene er enorme og så langt har 300 000 mennesker mistet sine hjem, 6000 mennesker er skadet, 165 mennesker er registrert omkommet og mange er fortsatt savnet.

Utover tap av liv og massive ødeleggelser av byen har eksplosjonen alvorlige konsekvenser for befolkningen i hele landet. Libanon importerer 80% av alt de konsumerer og havnen i Beirut tar imot 60 % av alt som importeres. Som en konsekvens av ødeleggelsene er tilgangen på mat, medisiner og andre nødvendige varer nå tilnærmet null.

Libanon var allerede før denne katastrofen tvunget i kne av økonomisk krise, utbredt korrupsjon, økt arbeidsløshet, matmangel og koronakrisen.

I 2019 førte den økonomiske krisen og manglende tillit til korrupte politikere til at folk trakk ut i gatene i protest mot de økte levekostnadene. Da landet tidligere i år ble lukket ned som følge av koronakrisen hadde det knusende konsekvenser for vanlige folks økonomi.

Ikke minst for palestinske og syriske flyktninger som er blant landets mest sårbare. Mer enn én million palestinske og syriske flyktninger bor i Libanon, mange av dem i flyktningleire som er fysisk stengt av frykt for at koronaviruset skal spre seg i de trangbodde områdene med dårlige sanitærforhold.

Behovet for hjelp er akutt, og akkurat nå gjør frivillige en formidabel innsats for å rydde gater og bygninger for glasskår og søppel og skaffe husly for dem som har mistet sine hjem.

Nå trenger Libanon all den støtte landet kan få fra det internasjonale samfunnet.

NORSK FOLKEHJELP I LIBANON

  • Norsk Folkehjelp har jobbet i Libanon siden 1982 med langsiktig utviklingsarbeid og humanitært arbeid. Norsk Folkehjelp samarbeider med partnere som gir matvarehjelp til de mest utsatte og som bidrar med oppryddingsarbeid etter eksplosjonen.
  • Parallelt med akutt humanitær innsats mener Norsk Folkehjelp at det er viktig å støtte arbeidet med å gjøre noe med årsaken til konflikt og ulikhet i Libanon, og fortsette det langsiktige arbeidet for omfordeling av makt og ressurser og å styrke demokratiet.
Publisert: 11. august 2020