Støtt Palestinakomiteens arbeid!

Palestinakomiteen i Norge er en uavhengig og landsomfattende solidaritetsorganisasjon som arbeider for å spre kunnskap om situasjonen i Palestina og for å påvirke den norske opinionen. Vi driver praktisk solidaritetsarbeid ved å sende solidaritetsarbeider til Libanon og til Palestina og ved å følge palestinernes oppfordring om sanksjoner mot Israel (BDS). Arbeidet vårt er i all hovedsak basert på medlemskontingent og gaver fra enkeltpersoner og organisasjoner.

Kontonummeret vårt er 05302803112. Merk innbetalingen med «Gave». 
Du kan også klikke på knappen under for å gi oss et enkeltbidrag eller bli fast giver.