– Styrk Norges støtte til det palestinske sivilsamfunnet!


av Sara Bell, leder i Fagforbundet i Bergen. Tidligere publisert i Klassekampen. 

Den norske regjeringen må fordømme at Israel anvender sin nasjonale terrorlovgivning på okkupert territorium, i strid med folkeretten. Det oppfordrer også LO til. Regjeringen bør også øke den økonomiske støtten til de seks terrorstemplede palestinske organisasjonene og gi høylytt offentlig støtte til arbeidet deres. Hvis vi går stille i dørene nå, kan denne saken bidra til å skape en farlig presedens for mange flere menneskerettighets-forsvarere, som bruker fredelige midler til å kjempe for at stater som driver med systematisk undertrykking blir holdt ansvarlige.

Saken er også en påminnelse om at det er behov for å få fart på våre egne nasjonale tiltak for å forsvare folkeretten gjennom fredelige midler, som for eksempel å trekke investeringer ut av selskaper som bidrar til grove brudd på menneskerettigheter eller til krigsforbrytelser, enten dette skjer i Palestina eller i Myanmar.

Den nittende oktober brukte den israelske forsvarsministeren Benny Gantz israelsk terrorlovgivning til å kriminalisere seks palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner. Etter mange år med trakassering, sverting, oppfordring til vold mot, dødstrusler, reiseforbud og liknende for profilerte palestinske menneskerettighetsforkjempere, var det ikke så veldig overraskende. Svertekampanjen og truslene mot disse organisasjonene er som sagt ikke nye, men de er blitt intensivert og opptrappet de siste seks årene. Al-Haq, en av de seks organisasjonene knytter opptrappingen særlig til to punkter.

Gantz og Netanyahu

For det første: at boikott, de-investerings og sanksjons-kampanjen (BDS) virker. Det internasjonale presset for at næringsliv og offentlige innkjøpere ikke skal bidra direkte eller indirekte til grove folkerettslige brudd, har for eksempel ført til at FN har svartelistet en rekke virksomheter med aktivitet i de ulovlige bosettingene, og at vårt eget oljefond nylig kastet ut flere selskaper av sin portefølje.

For det andre: at den internasjonale straffedomstolen (ICC) fattet avgjørelse om at de har juridisk kompetanse til å undersøke om det ble utført krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten på Gazastripen i 2014 og etter. Avgjørelsen skjedde blant annet på bakgrunn av 700 sider med nøye dokumentasjon fra Al-Haq, levert av den svensk-jordanske advokaten Nada Kiswanson, som selv har blitt utsatt for dødstrusler i etterkant.

Så langt har ingen i norsk offentlighet stilt spørsmål om hvorvidt Benny Gantz kan ha egne interesser av å kriminalisere og stanse disse organisasjonenes arbeid. Spørsmålet er absolutt på sin plass. Gantz var den øverste militære ansvarlige for krigshandlingene mot Gaza i 2014 kan fort selv bli gjenstand for undersøkelser om det ble begått krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Words tell my story
Nakba
Naksa
Forced exile
Ethnic cleansing
Apartheid
Words
Carefully chosen
Purposely uttered
These are the words that lay the foundation
Of the language of my liberation

(Samah Sabawi, Words, 2016)

Publisert: 11. november 2021