Ta et valg for Palestina!

Bryr du deg om Palestina? Palestinakomiteen har undersøkt hvilke partier som har den beste Palestina-politikken. Godt valg!

Oppsummert kom SV og Rødt best ut av vår undersøkelse, etterfulgt av Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Venstre og SP havnet midt på treet, mens KrF og FrP kom på jumboplass. Høyre valgte å ikke besvare våre spørsmål.

Best: Rødt og Sosialistisk Venstreparti
Rødt og SV svarer helt i tråd med det Palestinakomiteen i Norge mener er god Palestina-politikk. Begge partiene stiller seg på folkerettens side og svarene gjenspeiler en prinsipiell holdning til problemstillingene. De er for anerkjennelse, mot samarbeid inne petroleumssektoren, mot at oljefondet skal investere i okkupasjon og apartheid. De mener bosettingene er ulovlige, at handel med bosettingene er galt og de er de eneste partiene som er tydelige på at de støtter BDS som virkemiddel. De mener innreiseforbudet som rammer BDS-aktivister er feil og de mener Israels fengsling av barn er galt.

Godkjent: Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Arbeiderpartiet og MDG har også god politikk på Israel og Palestina, men til forskjell fra Rødt og SV mener de at BDS ikke er riktig virkemiddel å ta i bruk overfor Israel. Der MDG, Rødt og SV er helt klare på at samarbeid innen petroleum ikke er greit, har AP svart at de både er mot og ikke tar helt stilling til problematikken.

Utydelige: Venstre og Senterpartiet
Venstre og Senterpartiet er utydelige på flere spørsmål, men skal ha ros for å være helt klare på at bosettingene er ulovlige og at det er Israels ansvar å avslutte bosettingspolitikken.  De mener også helt klart at Israels fengsling av barn er galt.

Verst: Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet

  • Kristelig Folkeparti: Lite positivt for palestinerne
    KrFs svar er uklare, men i begrunnelsene framkommer det tydelig at det er Israels interesser og forståelse av situasjonen som er rådende i partiet. Vi mener det er lite positivt for palestinerne å spore i KrFs politikk.
  • Fremskrittspartiet: Soleklart på Israels side
    FrP er uenige i premissene for våre spørsmål, og heller ikke de har gitt klare svar på våre spørsmål. I begrunnelsene ser vi at FrP stiller seg soleklart på Israels side og de setter næringsinteresser og investeringer foran menneskerettigheter, med unntak av barns rettigheter der de forventer at Israel følger internasjonale konvensjoner. 

Unnvikende: Høyre                                              
Til slutt har vi Høyre som ikke har besvart våre spørsmål. Vi kan derfor ikke gjøre en vurdering av hvordan partiet stiller seg på dette området. Vi finner det urovekkende at et regjeringsparti nøyer seg med å sende et generelt skriv om Norges rolle overfor Israel og Palestina, framfor å svare hva partiet Høyre mener konkret om ulike aspekter som er viktige for saken.  Vi beklager at Høyre velger å tåkelegge egen politikk og mener det er grunn til å reagere på en slik arroganse overfor velgerne.

Kilde: I forbindelse med stortingsvalget 2017, kontaktet Palestinakomiteen de ni største partiene for å få dere synspunkter når det gjelder Palestina og deres politikk.

Publisert: 28. august 2019