Takk for engasjementet og for all støtte!

Palestinakomiteen oppfordret på sin nettside den 15. juni til nasjonal butikkaksjon mot kjøp av israelske varer.

– Responsen har vært svært god, sier Kathrine Jensen, leder i Palestinakomiteen.

– Det ble gjennomført aksjoner i utvalgte butikker over hele landet. Tilbakemeldingene viser at det er mange som reagerer på at butikker selger israelske produkter.  Jeg er spesielt glad for all støtte fra ansatte og butikksjefer lokalt. De forteller oss at de mottar mange klager og har forståelse for hvorfor vi ønsker oppmerksomhet rundt dette. Jeg er også glad for at budskapet vårt har nådd frem og at det tas på alvor.

Bakgrunnen for aksjonen

Aksjonene er iverksatt for å bevisstgjøre og endre holdninger for at forbrukerne tar et informativt valg om varene de kjøper.

– Når man kjøper israelske varer og andre tjenester er man med på å opprettholde og støtte opp under undertrykkelse og diskriminering, sier Jensen.

– Produksjon og handel er en integrert del av Israels okkupasjon av Palestina. Israel bryter folkeretten når de bygger deler av sin økonomi på stjålet vann, jord og land, og det er uakseptabelt at norsk handel er med på å støtte opp under dette.

Aksjonen retter seg spesielt mot Coop og BAMA som er de største norske importørene av israelsk frukt og grønt. Mens Coop forsyner sine butikker, leverer BAMA varer til Rema 1000 og NorgesGruppen som eier Meny, Kiwi, Joker, Bunnpris, Spar og Eurospar. Det er også dokumentert at Coop og BAMA handler med israelske leverandører som har produksjon i de ulovlige koloniene på okkuperte Palestina.

Utilstrekkelig merking av varer

Mange av butikkene som ble besøkt, hadde varer som ikke var godt nok merket. Flere av de israelske produktene var ikke tydelig merket med opprinnelsesland, men ble presentert som middelhavsprodukter eller import. Enkelte steder var de plassert i kasser som var merket Norge. Noen steder var det heller ikke mulig å finne alternative opprinnelsesland for varer som poteter og gulrøtter.

– Fortsatt opplever vi at det er butikker som ikke ønsker å bli konfrontert med saken eller ønsker å møte oss. Det respekterer vi, sier Kathrine Jensen.

– Men holdningene til kjøp av israelske produkt, har endret seg, ikke bare hos forbrukerne men også hos butikkpersonalet. De er heller ikke uberørte av å selge varer fra et land som daglig bryter folkeretten og menneskerettighetene. Vi er på rett vei og kommer til å fortsette med våre aksjoner.

Se også: Nordland fylkesting vedtar boikott av Israel 

Boikott Israel! Fra aksjonsdagen i Tromsø 19. juni som ble gjennomført av Palestinakomiteen Tromsø i samarbeid med AUF, SU og RU. Foto: Palestinakomiteen Tromsø

Publisert: 25. juni 2018