Det palestinske Kairos-dokumentet på norsk

Kairos-dokumentet som kom ut i 2010, er forfattet av ei sammensatt gruppe av palestinske kristne fra forskjellige trossamfunn som henter sin inspirasjon fra det Sørafrikanske Kairos-dokumentet fra 1985 som var et viktig teologisk verktøy som oppfordret verdenskirken til å bekjempe det brutale apartheidregimet.

Forfatterne skriver blant annet i forordet:
Som palestinske kristne håper vi dette dokumentet vil bli et vendepunkt som kan samle kreftene til alle fredselskende folk i verden og særlig våre kristne søsken. Vi håper også at det vil få en positiv mottakelse og få sterk støtte, slik det skjedde da det sørafrikanske Kairos-dokumentet ble lagt fram i 1985. Den gangen viste det seg at dokumentet skulle bli et redskap i kampen mot undertrykkelse og okkupasjon. Vi tror at frigjøring fra okkupasjon vil være til fordel for alle folk i regionen, for problemet er ikke bare politisk, men et som ødelegger mennesker. Vi ber Gud om å inspirere oss alle, spesielt våre ledere og beslutningstakere, til å søke rettferdighetens og likeverdets vei, og erkjenne at det er den eneste veien som fører til den sanne fred som vi søker.

Det palestinske Kairos-dokumentet oppfordrer til økonomisk boikott av alt som prouduserers som en del av okkupasjonen og til uttrekk av alle investeringer i slike formål, som en del av en ikkevoldelig motstand mot okkupasjonen. Dette dokumentet danner noe av bakgrunnen for at norske biskoper har begynt å snakke om boikott av Israel som et aktuelt alternativ.

Dokumentet er utgitt på norsk av Stiftelsen Karibu www.kui.no og kan lastes ned her: Kairospalestina_norsk2010 (pdf).

Publisert: 6. desember 2011