Tjuefire norske artister støtter boikott av Eurovision Song Contest 2019 i Israel

Flere norske artister har signert et europeisk opprop som støtter den innstendige appellen fra palestinske kunstnere og kringkastingsjournalister om å boikotte Eurovision Song Contest 2019 med Israel som vertskap.

Oppropet ble publisert som åpent brev i The Guardian med 141 underskrivere.

«Før palestinerne kan nyte frihet, rettferdighet og like rettigheter, bør det ikke være «business as usual» med staten som nekter dem grunnleggende rettigheter», heter det i oppropet.

Bugge Wesseltoft, Mari Boine, Jørn Simen Øverli, Nozsizwe og Nils Petter Molvær er blant de som har signert.

Se listen over norske artister som har signert!

Flere artister har uttalt seg svært tydelig:


Marthe Valle

-Jeg tror på musikkens og kulturens kraft til å bygge broer og skape samhold, men dette vil ikke være tilfelle om Israel skal arrangere Eurovision. Alt er politikk, alt. «Fredsprosesser» har ikke ført fram, palestinerne tvangsflyttes jevnlig fra sine hjem i Jerusalem, og nye bosettinger oppføres med skremmende hastighet. Tida er overmoden for å være tydelig overfor Israel. Det finnes ikke nok glitter og Eurovision-staffasje i verden til å dekke over de langvarige overgrepene mot det palestinske folket.

Aslak Heika Hætta Bjørn 

-For meg representerer ESC en livsbejaende feiring av mangfold og glede, og en slik feiring burde ikke få bli brukt til å kunstvaske Israels vold og forbrytelser mot det palestinske folk og menneskeheten.

Lars Klevstrand

-Det er forstemmende å tenke seg at Norge stiller opp i denne musikktevlinga. Alle arrangørland bruker dette gigantomane programmet til å markedsføre seg og gjøre seg lekre for en hel verden.

Da er det vanskelig å se for seg at Israel forteller om apartheid, okkupasjon, overgrep og murer! Og nettopp murene står jo for noe som skaper skarpe skiller og grenser – stikk i strid med en av grunntankene til Eurovision Song Contest!

Israel – ikke et vanlig demokrati

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) har oversendt lederen for Israels kringkasting (KAN) en liste med standardkrav til arrangørland. I Israel har kravene utløst raseri. Ministeren for offentlig sikkerhet, Gilad Erdan, har oppfordret statsminister Netanyahu til å avslå. Han forstår ikke med hvilken rett EBU er frekk nok til å stille krav som bryter med lovgivningen i en demokratisk stat. Haaretz.

EBU ber israelske myndigheter om å love at Israel vil garantere

  • visum for deltakerne uavhengig av deres politiske synspunkter
  • at besøkende kan reise fritt i landet uansett politiske meninger, religion eller seksuell orientering
  • pressefrihet og ytringsfrihet for alle deltakerne
  • at det ikke vil være religiøse restriksjoner på øvelser lørdager (spesielt for Israel)
  • at Israels offentlige kringkasting kan være helt uavhengig når de redigerer sendingene

En leder i avisa Haaretz 5.9.18 påpeker at selv det selvfølgelige har blitt kontroversielt i Israel av 2018, der de som våger å kritisere staten nektes adgang og israelske statsborgere stoppes ved grensa fordi de ikke er enige med regjeringa.

Kampanjen fortsetter i Norge

Vi utfordrer flere artister til å støtte den norske versjonen av oppropet. Les mer på kampanjesiden  Boikott Eurovision 2019 i Israel.

Er du artist og ønsker å slutte deg til oppropet, ta kontakt på epost: eurovision2019@palestinakomiteen.no Kjenner du artister du tror vil støtte, spør dem. Etterhvert vil vi vurdere flere aktiviteter og tiltak for å støtte palestinernes boikott.

Norges største solidaritetsorganisasjon for palestinerne, Palestinakomiteen, støtter boikottkampanjen mot ESC i Israel: 

-Palestinakomiteen ber norske artister støtte palestinernes oppfordring til boikott av Eurovision Song Contest 2019 i Israel, så lenge Israel bryter folkeretten og palestinernes grunnleggende menneskerettigheter, sier Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen i Norge.

I kampen for å frigjøre Sør-Afrika fra apartheid var den kulturelle boikotten et viktig virkemiddel som mange artister tok del i. La oss gjøre det samme igjen!

Boikott Eurovision Song Contest 2019 – støtt Palestina!

Publisert: 10. september 2018