Tomme Rønsen ramler mest

Av Kathrine Jensen, Leder av Palestinakomiteen i Norge

Spaltist Arild Rønsen spør i Klassekampen 20.februar ”hvor er Palkom?”.

Det kan vi jo forstå at han spør om, når det er så åpenbart han ikke følger med på hva som skjer rundt ham.

Palestinakomiteen har et prinsipprogram som slår fast at rasisme og antisemittisme er uforenelig med medlemskap i organisasjonen. Dette er lett tilgjengelig på Internettet. Det burde da, for folk som vil forstå, være nok til å vite hva Palestinakomiteen mener om angrep på jøder. Vi er i mot det. Og fordømmer det.

Det er helt riktig som Rønsen sier, at han på mandag sendte en epost med ”palkom og jødene” i emnefeltet og en lenke til sin egen hjemmeside. Han fikk da til svar at ” Til orientering holder jeg på med en tekst om antisemittisme og islamofobi i skrivende stund.” Men så kommer Rønsen med en direkte løgn når han skriver at ”tre døgn seinere, er det like tyst”. Tre døgn senere hadde teksten vår ligget ute på nettsiden vår i ett døgn allerede. Den ble derfra spredt i det sosiale mediet Facebook, samt publisert på nettstedet Radikal Portal.

http://palestinakomiteen.no/det-odeleggende-hatet-mot-de-andre/

http://radikalportal.no/2015/02/18/palestinakomiteen-aksepterer-ikke-antisemittisme/

På tirsdag dukket et fantastisk initiativ opp på Facebook. ”Fredens Ring” kaller de unge muslimske initiativtakerne arrangementet. Samme dag ble Palestinakomiteen tilsluttet, og en oppfordring gikk fra vår Facebook-side om å slutte opp om markeringen. I tillegg har lokallagene sendt ut informasjon til våre medlemmer. At arrangørene har valgt å ikke publisere en liste over tilsluttere, er for oss helt uproblematisk, da det er viktig for dem å markere det symbolske i at muslimer slår ring om jøder. Arrangørene ønsker ikke at markeringen skal være en arena for debatt om forholdet mellom Israel og Palestina, noe vi har gitt dem vår fulle støtte til.

Palestinakomiteen stiller opp for å markere avstand til jødehat. Vi kommer derfor heller ikke til å stille opp med symboler som markerer ståsted i konflikten mellom Israel og Palestina av respekt for initativtakernes intensjon med arrangementet og fordi fokus her er å verne om våre jøder. Kanskje Rønsen skulle vise samme respekt for arrangørenes ønsker og la jakkemerket med Fritt Palestina ligge hjemme? Og hva bruken av uttrykket ”hvorfor i helvete” angår, så er det ikke det han bør be om unnskyldning for.

Til sist vil vi minne om et kondolansebrev som vi sendte Det Mosaiske Trossamfund i 2012 etter at fire jøder ble drept i Toulouse i Frankrike. Her skriver vi:

”Vi i Palestinakomiteen ønsker å sende våre varmeste tanker til dere og alle jøder i Norge i kjølvannet av drapene i Toulouse. Det var med vantro vi leste nyhetene om attentatet. Det er en påminnelse til oss alle om å verne hverandre og om å bære ansvaret for å ikke spre budskap om hat og frykt. Å ta livet av, skade eller trakassere mennesker med begrunnelse i at de er jøder, er muslimer, er kvinner, er fattige, er politiske, er ”de andre”, går på tvers av våre idealer om frihet og tro på at ulike mennesker har lik verdi. I Toulouse ble tre små barn og en rabbiner drept fordi de var jøder. Dette kan ikke noe samfunn akseptere. Det handler om vår menneskelighet. Palestinakomiteen fordømmer på det sterkest denne fryktelige handlingen og vil arbeide videre for et samfunn uten rasisme og antisemittisme”. http://palestinakomiteen.no/kondolansebrev-til-det-mosaiske-

20. februar 2015

 

 

 

 

 

Publisert: 20. februar 2015