Tromsø kommune boikotter israelske varer og tjenester fra okkuperte, palestinske områder

Tromsø kommune blir den andre kommunen i Norge som skal avstå fra innkjøp av israelske varer og tjenester produsert på okkupert område.

Kommunen følger i fotsporene til Trondheim kommune, som den 17. november vedtok at kommunen skal boikotte alle varer som er produsert på okkupert, palestinsk område. 

Tromsø kommunestyre viser til at kjøp av israelske varer og tjenester som er produsert i områder under folkerettsstridig okkupasjon strider mot Tromsø kommunes etiske retningslinjer. Tromsø kommune vil på denne bakgrunn avstå fra å kjøpe israelske varer og tjenester som er produsert i okkuperte palestinske områder.

Kommunestyret ber administrasjonssjefen sørge for at Tromsø kommune krever dokumentasjon på at varer som kjøpes ikke kommer fra okkuperte områder, slik som okkuperte områder i Palestina, Vest-Sahara, og lignende, i de tilfellene hvor dette er en aktuell problemstilling. Dette gjelder også kommunale foretak og andre selskaper eid av Tromsø kommune.

Stemmetall: 25 for, 18 mot.
Ap, SV, MDG og Rødt utgjorde flertallet.

Oppfordrer kommunens innbyggere til å boikotte bosettervarer

Samtidig oppfordrer kommunestyret oppfordrer Tromsø kommunes innbyggere til å boikotte varer og tjenester produsert i okkuperte områder. Kommunestyret oppfordrer også andre kommunestyrer og Stortinget til å vedta handelsboikott av varer og tjenester produsert i okkuperte palestinske områder inntil staten Israel innfrir vedtatte FN resolusjoner. Kommunestyret ber adm.sjefen legge frem en sak om hvordan innkjøpsreglementet kan brukes for å styrke menneskerettighetene.

Publisert: 14. desember 2016