Tusenvis sier nei til annektering og krever handling fra norske myndigheter

Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for Palestina og Fagforbundet har i dag overlevert et opprop til Utenriksdepartementet med krav om at norske myndigheter må ta internasjonalt initiativ til å stanse Israels annektering av palestinsk land og ansvarliggjøre Israel for deres brudd på folkeretten.

– Regjeringen er enig i at dersom Israel annekterer palestinsk land, så vil det være et klart brudd på folkeretten, fastslo statssekretær Audun Halvorsen fra Utenriksdepartementet da han mottok oppropet.

– Vi krever at norske myndigheter må ta internasjonalt initiativ til å stanse Israels annektering av palestinsk land og gjør Israel ansvarlig for deres brudd på folkeretten, sa Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet. Statssekretær Audun Halvorsen (H) til venstre.

Oppropet er støttet av 26 sivilsamfunnsorganisasjoner, og signert av om lag 10 000 personer.

Du kan fortsatt signere oppropet. Det gjør du her

– Konsekvensene av annekteringen vil utsette det palestinske samfunnet for ekstreme utfordringer både menneskelige og økonomiske, og det vil drepe ethvert håp for en fremtidig palestinsk stat, sier Stein Guldbrandsen fra Fagforbundet.

Israel har gjennom mer enn 50 års militær okkupasjon tatt kontroll over områdene de nå sier de skal annektere. 

– Israel har i mange tiår lagt grunnlaget for annektering av Vestbredden. Gjennom å fremme og konsolidere bosettinger har Israel konfiskert palestinsk land, ødelagt og stjålet palestinsk eiendom og tvangsflyttet palestinske familier for å gi plass til israelske bosettere, sier daglig leder i Fellesutvalget for Palestina, Kristine Martinsen. 

Israels forsvarsminister Benny Gantz gikk mandag ut og sa at annekteringsplanene utsettes på grunn av coronakrisen.

Palestinas ambassadør, Marie Antoinette Sedin, hadde møtt opp til overleveringen av oppropet. Her sammen med statssekretær Audun Halvorsen.

– Det er tydelig at Israel merker det internasjonale presset.  Annektering innebærer en formalisering av en langvarig praksis med apartheid og oppstykkingen av Palestina umuliggjør en palestinsk stat. Det vil forsterke palestinernes allerede innskrenkende bevegelsesfrihet og intensivere voldelige angrep mot den palestinske sivilbefolkningen, sier Kathrine Jensen, leder for Palestinakomiteen i Norge. 

Underskriverne av oppropet krever at Norge tar internasjonalt initiativ til å ansvarliggjøre Israel for deres brudd på folkeretten i samråd med andre stater.

Norge, som nylig sikret seg en plass i sikkerhetsrådet, har nå en mulighet til å vise at Norge er en uavhengig stat som kjemper for respekt av folkeretten, humanitærretten og menneskerettighetene.

Publisert: 1. juli 2020