Utenriksministeren unngår kjernen av problemet

Pressemelding fra Palestinakomiteen i Norge 17. november 2021

Norge er i dag vertskap for ministermøtet i giverlandsgruppen for Palestina, Ad Hoc Liason Comittee (AHLC). I forkant av møtet har utenriksminister Anniken Huitfeldt sendt ut pressemelding, der hun blant annet gir en situasjonsbeskrivelse av forholdene i Palestina. Når det er situasjonen i Palestina som er utgangspunktet for møtet, forventer vi at det er de grunnleggende forholdene som problematiseres.

Utenriksministeren trekker frem at palestinsk økonomi er hardt rammet av koronapandemien. Hun vektlegger at samarbeidet mellom Israel og palestinske selvstyremyndigheter skal utvikles og moderniseres og palestinske institusjoner styrkes. Dette er selvfølgelig viktige områder, men langt fra kjernen av problemet.

Ikke ett eneste sted i pressemeldingen nevnes det at palestinerne lever under israelsk okkupasjon eller at Gaza er under blokade; en blokade som har vart i 14 år.

Det står heller ingenting om alle bygningene – bygget med bistandsmidler – som er bombet sønder og sammen igjen og igjen, eller at svært mange av de palestinske ministrene som sitter i den palestinske lovforsamlingen sitter fengslet i israelske fengsler. Utenriksministeren kunne også med fordel ha trukket frem det problematiske ved at de palestinske selvstyremyndighetene (PA) ikke gjennomfører demokratiske valg.

Morten Heszlein

«Palestinakomiteen i Norge håper utenriksministeren er klar over at det ikke er koronapandemien som er hovedutfordringen for det palestinske folket og for palestinsk økonomi, det er okkupasjonen. Vi håper utenriksministeren ikke er av den oppfatning at dette samarbeidet som skal utvikles, er et reelt samarbeid. Reelt samarbeid er basert på likeverd. Når det gjelder Israel og Palestina, er realiteten et meget skjevt maktforhold; det er koloniherre og kolonisert,» sier nestleder i Palestinakomiteen, Morten Heszlein.

Han håper utenriksminister Anniken er Huitfeldt er tydeligere i møtet med ministrene i giverlandsgruppen enn hun er i pressemeldingen, og at hun legger press på Israel.

«Det holder ikke å gi palestinerne penger, så lenge de lever under okkupasjon. Det palestinerne trenger, er frihet», fastslår Heszlein.

Palestinakomiteen i Norge har følgende krav, som vi håper utenriksministeren vil følge opp på møtet:

  • Israel må heve okkupasjonen av Palestina, derunder også blokaden av Gaza.
  • Palestinske selvstyremyndighetene må utlyse valg, slik at det palestinske folket kan leve i frihet med ledere de selv har valgt i demokratiske valg.

For mer informasjon og sitater, kontakt Morten Heszlein på 991 50 813 eller heszlein@gmail.com

Publisert: 17. november 2021